Năng lượng gió

Gia Lai phê duyệt chủ trương đầu tư dự án điện gió Ia Boòng - Chư Prông

Thứ tư, 25/11/2020 | 14:52 GMT+7
UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Ia Boòng - Chư Prông.

Theo đó, địa điểm thực hiện dự án là: xã la Me, xã Ia Boòng, xã la Drang, xã la O, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Chủ đầu tư dự án là Công ty CP Năng lượng tái tạo Chư Prông. Vốn đầu tư dự kiến là hơn 1.664 tỷ đồng. Trong đó: vốn góp của nhà đầu tư chiếm 30% tổng vốn đầu tư; vốn vay từ ngân hàng chiếm 70% tổng vốn đầu tư. Thời gian hoạt động dự án là 50 năm kể từ ngày được cấp quyết định chủ trương đầu tư.

Ảnh minh họa

Nhà máy sẽ sử dụng công nghệ tuabin gió trục ngang, công suất lắp đặt 50MW. Sản lượng điện thương phẩm hàng năm ước tính là: 130.640,9 MWh/năm. Diện tích đất sử dụng cho dự án là 28,8 ha, trong đó đất có thời hạn 16,8 ha và đất tạm thời 12 ha (diện tích sử dụng đất của dự án sẽ được chuẩn xác trong giai đoạn thiết kế và các bước thủ tục tiếp theo; đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không ảnh hưởng đến đất rừng, đất trồng lúa, đất quốc phòng - an ninh).

Về tiến độ thực hiện: tháng 9/2020 - 11/2020: được cấp quyết định chủ trương đầu tư; lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án đầu tư và thiết kế cơ sở. Từ tháng 10/2020 - 1/2021: lập phương án và tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng, lập thủ tục cho thuê đất. Từ tháng 12/2020 - 1/2021: lập và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán. Từ tháng 2/2021 - 5/2021: khởi công và thi công các công trình hạ tầng chính. Từ tháng 5/2021 - 10/2021: lắp đặt thiết bị, nghiệm thu, vận hành.

Tùng Lâm