Bất động sản

Hà Nội đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Thứ năm, 27/8/2020 | 10:38 GMT+7
UBND TP Hà Nội vừa có chỉ đạo về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2020.

Ðến nay, TP Hà Nội đã giải ngân được 49,6% trong tổng vốn đầu tư công 40.671,4 tỷ đồng được giao kế hoạch năm 2020. Với mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020, TP đề ra 6 giải pháp để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng tới.

TP Hà Nội đã giải ngân được 49,6% trong tổng vốn đầu tư công 40.671,4 tỷ đồng. (Ảnh: Zing.vn)

Trong đó, trọng tâm là: rà soát các nguồn vốn, thực hiện nghiêm Nghị quyết 84/NQ-CP của Chính phủ ngày 29/5/2020 tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với TP Hà Nội. Tổ chức hội nghị trực tuyến thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 vào cuối tháng 8. Thành lập các tổ công tác do các Phó Chủ tịch UBND TP làm tổ trưởng; trực tiếp tháo gỡ tại công trường, dự án, xử lý ngay các vướng mắc. Xây dựng phương án điều hòa vốn, kiên quyết chuyển nguồn vốn sang các dự án có khả năng giải ngân nhanh hơn đối với những công trình làm chậm, những công trình có khối lượng, khả năng thanh toán không kịp.

UBND TP Hà Nội yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội và chủ đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công của TP nghiêm túc, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2020.

Thu Uyên