Hà Nội miễn phí, giảm giá nước sạch sinh hoạt cho người dân

Chủ nhật, 15/8/2021 | 13:28 GMT+7
Mới đây, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 về hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn Thủ đô Hà Nội năm 2021 trong điều kiện bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19.

Theo đó, Thường trực HĐND thành phố quyết nghị hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021 trong điều kiện bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 cụ thể như sau:

Hỗ trợ 100% tiền nước sạch cho các trường hợp gồm: cơ sở cách ly, khám chữa tập trung bệnh nhân nhiễm và nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố; các hộ dân sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo ở mức sinh hoạt 1 (tối đa là 10 mét khối nước/hộ dân theo giá nước sạch mức sinh hoạt 1 tại Quyết định 38/2013/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 của UBND thành phố Hà Nội).

Miễn phí nước sạch sinh hoạt cho hộ nghèo

Hỗ trợ 15% trên tổng hóa đơn tiền nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt phải trả của các hộ dân (ngoài các đối tượng đã quy định trên). Thời gian thực hiện là các tháng 9, 10, 11, 12/2021. Kinh phí hỗ trợ đến từ nguồn ngân sách thành phố.

Về phương thức hỗ trợ, Thủ đô sẽ thực hiện hỗ trợ thông qua các đơn vị cấp nước để giảm trực tiếp tiền nước xác định theo hóa đơn của người sử dụng nước thuộc phạm vi cấp nước của từng đơn vị.

Nghị quyết cũng nêu rõ, Thường trực HĐND thành phố giao UBND thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo việc thực hiện hỗ trợ đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, hiệu quả; tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện, báo cáo HĐND thành phố tại các kỳ họp.

HĐND thành phố cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị, xã hội tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và giám sát tổ chức thực hiện; giao các Ban của HĐND thành phố, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND giám sát thực hiện.

Kim Bảo