Môi trường (old)

Hà Nội quý III ô nhiễm bụi cao hơn TP HCM

Thứ ba, 30/10/2018 | 10:05 GMT+7
Theo dữ liệu mới nhất của Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID), trong quý 3/2018, Hà Nội có 41 ngày nồng độ PM 2.5 trung bình vượt quá giới hạn cho phép của tổ chức Y tế thế giới, còn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 9 ngày vượt quá giới hạn cho phép.

Cụ thể, dữ liệu từ trạm quan trắc của Đại sứ quán Hoa Kỳ cho thấy Hà Nội có chất lượng không khí khá tốt trong quý III năm nay với nồng độ PM2.5 trung bình ngày là 30,2 µg/m3 . Mức này thấp hơn nhiều so với Quy chuẩn quốc gia về chất lượng không khí xung quanh - QVCN 05/2013/BTNMT (50 µg/m3). Chỉ có một ngày nồng độ PM2.5 trung bình ngày vượt quá Quy chuẩn. Trong khi đó, so với hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về chất lượng không khí, quý III năm 2018 có 41 ngày nồng độ PM2.5 trung bình vượt quá giới hạn cho phép (25 µg/m3 ).

Trong các giai đoạn báo cáo trước đây của GreenID, chất lượng không khí của thành phố Hồ Chí Minh luôn tốt hơn Hà Nội. Điều này lại một lần nữa được khẳng định trong quý này. Nồng độ PM2.5 trung bình ngày của thành phố Hồ Chí Minh trong quý này là 18,4 µg/m3 , trong khi Hà Nội là 30,2 µg/m3. So với Quy chuẩn quốc gia về chất lượng không khí xung quanh - QVCN 05/2013/BTNMT (50 µg/m3), thành phố Hồ Chí Minh không có ngày nào vượt quá Quy chuẩn. So với hướng dẫn của WHO cũng chỉ có 9 ngày vượt quá giới hạn cho phép (25 µg/m3 ).

Theo đại diện GreenID, chất lượng không khí quý III năm 2018 ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nhìn chung ở mức trung bình và tốt hơn so với quý I và II. Điều này đúng với xu hướng diễn ra trong những năm qua, chất lượng không khí thay đổi ở những thời điểm khác nhau và thường diễn biến tốt lên vào quý II và III. Điều kiện thời tiết trong mùa mưa ở cả hai thành phố là một trong những yếu tố lý giải sự cải thiện của chất lượng không khí trong quý này. Mặc dù tổng quan chung chất lượng không khí của quý là khá tốt, nhưng dữ liệu cho thấy xu hướng mức độ ô nhiễm tăng nhẹ qua từng tháng của quý, dự đoán chất lượng không khí có thể xấu trở lại trong quý cuối cùng của năm. Đây cũng là xu hướng đã diễn ra trong hai năm qua.

Hải Đăng