Quy hoạch, xây dựng

Hải Phòng thành lập hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc 2 công trình

Thứ ba, 16/11/2021 | 10:40 GMT+7
UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 3219/QĐ-UBND về việc thành lập hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố; Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố tại khu đô thị Bắc sông Cấm.

Theo Quyết định, hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố Hải Phòng; Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố Hải Phòng tại khu đô thị Bắc sông Cấm do ông Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam là Chủ tịch hội đồng; ông Nguyễn Thành Hưng, Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng là Phó Chủ tịch hội đồng.

Ảnh minh họa

Hội đồng làm việc theo quy chế do hội đồng quy định và được các thành viên thống nhất. Quy chế phải thể hiện cụ thể được trách nhiệm, nguyên tắc, phương pháp đánh giá và xếp hạng các phương án dự thi. Hội đồng chỉ tiến hành đánh giá, xếp hạng các phương án dự thi khi có ít nhất 3/4 số thành viên có mặt. Hội đồng sẽ lựa chọn phương án thiết kế tối ưu cho các công trình kiến trúc Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố và Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố Hải Phòng tại khu đô thị Bắc sông Cấm. Các thành viên hội đồng chịu trách nhiệm trước pháp luật về đảm bảo bí mật, khách quan, trung thực và không có hành vi tiêu cực ảnh hưởng đến kết quả đánh giá, xếp hạng.

Việc đánh giá, xếp hạng phương án dự thi được thực hiện theo đúng phương pháp, tiêu chí quy định trong quy chế thi tuyển, nhiệm vụ thiết kế, quy chế hội đồng và theo nguyên tắc bỏ phiếu kín để chọn ra phương án xếp hạng nhất. Báo cáo kết quả đánh giá, xếp hạng phải được tất cả các thành viên hội đồng tham gia ký xác nhận và gửi đơn vị tổ chức cuộc thi để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt. Trường hợp không có phương án đáp ứng được các yêu cầu như mục tiêu và quy định trong quy chế thi tuyển, đơn vị tổ chức cuộc thi báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định tổ chức thi tuyển lại.

Khánh Nam