Quy hoạch, xây dựng

Hải Phòng xây dựng thêm 2 bến cảng tại cụm cảng Lạch Huyện

Thứ sáu, 22/1/2021 | 00:57 GMT+7
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thẩm định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng bến số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng.

Trên cơ sở báo cáo thẩm định của UBND TP Hải Phòng; ý kiến của các bộ, ngành liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá hồ sơ dự án của Công ty CP Tập đoàn Hateco (Tập đoàn Hateco) đủ điều kiện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. Vì vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng bến số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện.

Dự án do Tập đoàn Hateco đầu tư, có mục tiêu chính là xây dựng cảng hàng hóa hiện đại đưa hàng hóa xuất, nhập khẩu của khu vực phía Bắc tới thị trường châu Âu, châu Mỹ không phải trung chuyển qua các cảng tại khu vực như Singapore, Hong Kong; khai thác tối đa lợi thế điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý để phát triển khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải.

Vốn đầu tư thực hiện dự án (do nhà đầu tư đăng ký) là 6.425,212 tỷ đồng

Dự án có quy mô 47 ha; đầu tư xây dựng 2 bến cập tàu tổng chiều dài tuyến mép bến là 750 m tiếp nhận cỡ tàu 100.000 DWT (8.000 Teus); 1 bến sà lan chiều dài tuyến mép bến 150 m, tiếp nhận sà lan 48 Teus; công trình bảo vệ cảng; hệ thống kho bãi; hạ tầng phục vụ cảng; khu nước đậu tàu và khu nước kết nối với luồng hàng hải công cộng Lạch Huyện.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 dự án có thời gian xây dựng trong 4 năm kể từ khi phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư; giai đoạn 2 (2030 và sau 2030) dự kiến thời gian xây dựng trong 1 năm.

Vốn đầu tư thực hiện dự án (do nhà đầu tư đăng ký) là 6.425,212 tỷ đồng; giai đoạn 1 (từ năm 2020 – 2025) là 6.072,9 tỷ đồng; giai đoạn 2 (từ năm 2030 và sau 2030) là 352,2 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 15%, vốn huy động hợp pháp chiếm 85%. Thời gian thực hiện dự án là 70 năm. Địa điểm thực hiện dự án thuộc vị trí bến số 5, số 6, khu bến cảng Lạch Huyện, khu vực đảo Cát Hải, thuộc khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, TP Hải Phòng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng giao UBND TP Hải Phòng chịu trách nhiệm việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật và về các thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ dự án; bảo đảm chủ đầu tư có đủ điều kiện được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo tiến độ…

UBND TP Hải Phòng cũng sẽ phối hợp chỉ đạo chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện dự án theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan; đồng thời kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện dự án của chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật, trong đó có việc huy động vốn.

Hạ Quyên