Hạn hán, nhiễm mặn vùng hạ du sông Vu Gia – Thu Bồn

Thứ hai, 30/3/2020 | 11:04 GMT+7
Những tháng đầu năm 2020, các hồ chứa thủy điện đầu nguồn sông Vu Gia – Thu Bồn phải hạn chế phát điện để trữ nước phục vụ chống hạn cho hạ du.

Theo báo cáo, nguồn nước tại các hồ chứa thủy điện đầu nguồn sông Vu Gia – Thu Bồn như A Vương, Sông Bung 4 đến cuối mùa lũ năm 2019 đều ở mức rất thấp. Riêng hồ A Vương đến cuối mùa lũ năm 2019 (ngày 31/12/2019) chỉ đạt 354 mét, thấp hơn 26 mét so với mực nước dâng bình thường 380 mét, tương đương thiếu hụt gần 200 triệu mét khối.

Những tháng đầu năm 2020, các hồ chứa phải hạn chế phát điện để trữ nước phục vụ chống hạn cho hạ du. Tuy vậy, tần suất nước về các hồ là trên 80%, trong đó, các hồ A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4 đặc biệt thấp với tần suất xấp xỉ 100%. Đến nay, mực nước các hồ thủy điện đều thấp hơn mực nước quy định theo Quy trình vận hành liên hồ chứa.

Ảnh minh họa

Kho nước của các hồ chứa thủy điện đầu nguồn sông Vu Gia – Thu Bồn là rất ít ỏi so với tổng lưu lượng tự nhiên của toàn bộ lưu vực sông trong khi mùa khô năm 2020 còn rất dài. Việc sử dụng kho nước dự trữ này vào thời điểm nào hiện đang được Thủ tướng Chính phủ giao cho chính quyền TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất của các thủy điện, đến dự phòng công suất – đảm bảo ổn định hệ thống điện song không ảnh hưởng nhiều đến sản lượng và doanh thu vì nước từ các hồ thủy điện được xả qua tuabin phát điện rồi chảy về hạ du.

Với tình hình thời tiết cực đoan như những năm gần đây, hạn hán, xâm nhập mặn trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn sẽ còn diễn ra thường xuyên. Do đó, cần có giải pháp căn cơ cho việc sử dụng lượng nước trên các hồ thủy điện để vừa giải quyết bài toán chống xâm nhập mặn vùng hạ du vừa đảm bảo an toàn cung cấp điện cho hệ thống lưới điện quốc gia.

Tiến Đạt