Hưng Yên sẽ triển khai thí điểm thành phố thông minh từ năm 2020

Thứ hai, 22/7/2019 | 15:14 GMT+7
UBND tỉnh Hưng Yên vừa phê duyệt đề cương và dự toán đề án xây dựng đô thị thông minh tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025. Đề án sẽ triển khai thí điểm tại thành phố Hưng Yên vào năm 2020.

Hưng Yên sẽ thí điểm xây dựng thành phố thông minh từ năm 2020. (Ảnh minh họa)

Mục tiêu của đề án nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề được người dân quan tâm như y tế, giáo dục, giao thông, an toàn thực phẩm, môi trường…

Đồng thời, đề án nhằm tinh gọn bộ máy quản lý đô thị. Các hệ thống thông tin quản lý những lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật - dịch vụ chủ yếu của đô thị được số hóa, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các ngành; tăng cường sự tham gia của người dân nhằm nâng cao năng lực dự báo, phòng chống, ứng phó khẩn cấp và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, việc xây dựng đô thị thông minh sẽ giúp Hưng Yên nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua xây dựng hạ tầng thông tin số an toàn, khuyến khích nâng cấp dữ liệu mở để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, giúp doanh nghiệp giảm chi phí, mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh trong nền kinh tế số.

Mặt khác, xây dựng đô thị thông minh sẽ đảm bảo cho người dân được hưởng thụ các dịch vụ công nhanh chóng, thuận tiện trên cơ sở hạ tầng thông tin số rộng khắp.

Theo đề cương và dự toán, công nghệ thông tin sẽ được ứng dụng để hỗ trợ giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề được người dân quan tâm như y tế, giáo dục, giao thông, an toàn thực phẩm, môi trường…qua đó giúp tinh gọn bộ máy quản lý đô thị.

 

An Nhiên