Bất động sản

Hủy bỏ việc thu hồi hơn 170 ha đất thực hiện dự án ở Sơn La

Thứ sáu, 27/8/2021 | 10:26 GMT+7
HĐND tỉnh Sơn La vừa ban hành nghị quyết số 23/NQ-HĐND về việc hủy bỏ việc thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để thực thiện các công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại các nghị quyết trước đó.

Theo nghị quyết, tỉnh Sơn La hủy bỏ việc thu hồi hơn 170 ha để thực hiện 28 dự án; hủy bỏ việc chuyển mục đích sử dụng 11,5 ha đất để thực hiện 4 dự án đã quá 3 năm chưa có quyết định thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất.

Hủy bỏ việc thu hồi 9,9 ha đất để thực hiện 3 dự án; hủy bỏ việc chuyển mục đích 12,7 ha đất thực hiện 4 dự án chưa đến 3 năm nhưng không thực hiện dự án.

Ảnh minh họa

HĐND tỉnh Sơn La cũng thông qua danh mục bổ sung 25 dự án nhà nước thu hồi đất để thực hiện đầu tư năm 2021. Trong đó, có 19 dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, điện lực, công trình thu gom, xử lý chất thải với diện tích đất thu hồi hơn 71 ha; 6 dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn với diện tích thu hồi 3,3 ha.

Cùng với đó, cho phép chuyển mục đich sử dụng hơn 13 ha để thực hiện 14 dự án. Điều chỉnh tăng diện tích thu hồi đất với dự án chỉnh trang đô thị thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu từ 0,4ha lên 4,4 ha. Điều chỉnh thời gian tiếp tục thực hiện thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất với 19 dự án.

Khánh Nam