Quy hoạch, xây dựng

Lạng Sơn phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Na Sầm đến năm 2035

Thứ sáu, 18/3/2022 | 08:49 GMT+7
UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Quyết định số 403/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000.

Theo đó, điều chỉnh diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 1.468,0 ha. Trong đó, diện tích tự nhiên của thị trấn là 14,68 km2, sáp nhập 3,6 km2 diện tích tự nhiên của xã Tân Lang (cũ), 9,17 km2 diện tích tự nhiên của xã Hoàng Việt. Quy mô dân số dự báo đến năm 2025 khoảng 7.567 người, đến năm 2035 khoảng 12.881 người.

Cụ thể hóa quy hoạch tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bổ đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và các quy hoạch ngành lĩnh vực khác.

Lạng Sơn phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Na Sầm đến năm 2035

Bên cạnh đó, thúc đẩy quá trình đô thị hóa, tạo động lực thúc đẩy phát triển vai trò đô thị vùng biên gắn với tuyến giao thông giữa các cửa khẩu quốc tế; tạo nguồn lực phát triển kinh tế cho huyện Văn Lãng về thu hút đầu tư, thương mại dịch vụ.

Ngoài ra, chỉnh trang và phát triển các khu dân cư, các khu dân cư hiện hữu được chỉnh trang theo hướng nâng cấp chất lượng hạ tầng kỹ thuật và sắp xếp bổ sung hợp lý các công trình hạ tầng xã hội. Phát triển các khu dân cư mới đồng bộ về cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội nhằm kêu gọi đầu tư và mang tới nguồn lực cho phát triển thị trấn và huyện.

Cùng với đó, phân bố không gian cảnh quan và các khu vực dân cư đô thị mang tới những giá trị nhận diện cho thị trấn; tích hợp và điều chỉnh mạng lưới giao thông làm cơ sở phát triển cho thị trấn và kết nối thuận tiện với những điều kiện phát triển giao thông mới của vùng và khu vực.

Để đáp ứng yêu cầu điều chỉnh quy hoạch chung cho thị trấn Na Sầm, Sở Xây dựng phối hợp với UBND huyện Văn Lãng thực hiện bàn giao hồ sơ quy hoạch, công bố rộng rãi nội dung điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000 để nhân dân được biết, kiểm tra, giám sát thực hiện.

Nhật Linh