Quy hoạch, xây dựng

Sơn La phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022

Thứ ba, 15/3/2022 | 08:01 GMT+7
UBND tỉnh Sơn La vừa phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Theo đó, với nhà ở xã hội, tỉnh Sơn La đang thực hiện kêu gọi đầu tư tại 6 vị trí đã xác định cụ thể, bao gồm: quỹ đất 6,54 ha tại khu vực bản Lay và tổ 5 phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La; quỹ đất hơn 17 ha tại xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La. quỹ đất phát triển nhà ở xã hội cho công nhân khu công nghiệp Mai Sơn với diện tích 2,66 ha; khu công nghiệp Vân Hồ 2,86 ha.

Quỹ đất phát triển nhà ở xã hội quy mô 0,61 ha thuộc dự án số 2 khu đô thị hồ Tuổi trẻ, phường Chiềng An và Chiềng Lề, thành phố Sơn La; quỹ đất phát triển nhà ở xã hội quy mô hơn 2,9 ha thuộc dự án khu đô thị mới đầu tuyến tránh quốc lộ 6, bản Sẳng, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La.

Bên cạnh đó, còn 2 vị trí khác là quỹ đất hiện đang lập quy hoạch chi tiết xây dựng là quỹ đất phát triển nhà ở xã hội thuộc dự án khu đô thị phía Tây Nam thành phố Sơn La và quỹ đất phát triển nhà ở xã hội thuộc dự án dự kiến triển khai tại khu vực Phiêng Khá, thành phố Sơn La.

Tỉnh Sơn La phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022

Đối với các dự án nhà ở thương mại, tiếp tục hoàn thiện 6 dự án dự kiến sẽ đủ điều kiện kinh doanh bất động sản trong năm 2022. Ngoài ra, toàn tỉnh hiện có 5 dự án đã lựa chọn được chủ đầu tư; 7 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư; dự kiến xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư cho 43 dự án mới.

UBND tỉnh Sơn La giao các Sở, ngành tiếp tục xây dựng chính sách ưu đãi, hỗ trợ tiếp cận tín dụng với nhà đầu tư vào các lĩnh vực xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp. Tạo điều kiện về thủ tục cấp phép xây dựng, giảm thiểu thời gian thực hiện các thủ tục để người dân thuận lợi trong việc xin phép xây dựng hoặc cải tạo nhà ở. Bổ sung cơ chế phối hợp giữa các đơn vị liên quan, rà soát các dự án không khả thi, xử lý triệt để tình trạng không phép, trái phép.

Tiếp tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án nhà ở thương mại tại các vị trí đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Với các vị trí đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đến cuối năm 2021, đẩy nhanh việc tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất; đảm bảo hoàn thiện các nội dung chuẩn bị đầu tư trong năm 2022. Với các vị trí dự kiến được chấp thuận chủ trương đầu tư trong năm 2022, lập kế hoạch tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất để sớm triển khai thực hiện…

Hạ Quyên