Quy hoạch, xây dựng

Thành lập Ban chỉ đạo triển khai dự án cao tốc Bắc – Nam đoạn Bãi Vọt – Kỳ Anh

Thứ hai, 14/3/2022 | 15:36 GMT+7
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam đoạn Bãi Vọt – Kỳ Anh gồm 23 thành viên.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải làm Trưởng ban. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh làm Phó Trưởng ban Thường trực, Giám đốc Sở Giao thông vận tải và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cùng làm Phó ban.

Theo quyết định, 18 thành viên của Ban chỉ đạo là giám đốc (thủ trưởng) các Sở, ngành, đơn vị gồm Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ban quản lý khu kinh tế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh và TP Hà Tĩnh...

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với chủ đầu tư để tổ chức triển khai thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn Bãi Vọt - Kỳ Anh đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng và tiến độ; chỉ đạo các Sở, ban, ngành địa phương, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ, kịp thời với chủ đầu tư trong việc giải quyết các thủ tục liên quan, đảm bảo kịp thời công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án.

Tỉnh Hà Tĩnh thành lập Ban chỉ đạo triển khai dự án cao tốc Bắc – Nam đoạn Bãi Vọt – Kỳ Anh

Bên cạnh đó, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để chủ đầu tư triển khai dự án đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ; định kỳ hoặc đột xuất tổ chức kiểm tra, họp giao ban để kịp thời chỉ đạo, giải quyết, tháo gỡ các vấn đề vướng mắc, phát sinh liên quan đến thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Hà Tĩnh; xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ban chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Giao thông vận tải về tình hình thực hiện dự án theo quy định; được sử dụng con dấu của UBND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ; tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 dài hơn 729 km. Trong đó, Hà Tĩnh có 3 dự án thành phần: đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi dài hơn 35 km, đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng dài gần 54 km, đoạn Vũng Áng - Bùng (Quảng Bình) dài 56 km (đoạn Hà Tĩnh dài gần 14 km). Đến nay, Hà Tĩnh đã hoàn thành tổng hợp kết quả rà soát sơ bộ với diện tích đất phải giải phóng mặt bằng khoảng 900 ha; di dời 589 hộ dân; dự kiến bố trí 21 khu tái định cư. Tổng kinh phí giải phóng mặt bằng ước tính 3.900 tỷ đồng.

Hạ Quyên