Quy hoạch, xây dựng

Lập Đồ án quy hoạch chung TP Thủ Đức đến năm 2040

Thứ năm, 17/3/2022 | 16:00 GMT+7
UBND TPHCM vừa ban hành quyết định về duyệt đề cương nhiệm vụ và tổng hợp dự toán lập Đồ án quy hoạch chung TP Thủ Đức (thuộc TPHCM) đến năm 2040.

Cụ thể, phạm vi lập quy hoạch: toàn bộ TP Thủ Đức; quy mô lập quy hoạch: khoảng 21.156 ha (lập bản đồ địa hình tỉ lệ 1/10.000).

TPHCM yêu cầu trọng tâm đối với công tác nghiên cứu quy hoạch TP Thủ Đức như sau: rà soát quy hoạch chung TPHCM và các quy hoạch chuyên ngành đã được triển khai thực hiện trên địa bàn TP Thủ Đức.

UBND TPHCM yêu cầu cơ quan chức năng phân tích, đánh giá việc triển khai thực hiện quy hoạch chung TPHCM. Trong đó, tập trung vào việc thực hiện các định hướng phát triển khu đô thị hướng Đông TP với vai trò là trung tâm mới mở rộng của TP (khu đô thị mới Thủ Thiêm) và là khu đô thị khoa học công nghệ, hạt nhân; khu công nghệ cao và khu Đại học quốc gia.

Bên cạnh đó, các cơ quan cần dự báo các nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới, trong bối cảnh phát triển của TPHCM và các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu. Việc dự báo nhu cầu phải đảm bảo phù hợp với thực tiễn phát triển, bám sát các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, định hướng phát triển không gian TPHCM.

Tiến hành lập Đồ án quy hoạch chung TP Thủ Đức đến năm 2040

Ngoài ra, nghiên cứu trên nền đô thị đã hình thành và phát triển qua nhiều thời kỳ để đề xuất mô hình phát triển TP Thủ Đức theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD) gắn với quy hoạch sử dụng đất có hiệu quả. Từ đó tạo thêm dư địa phát triển từ giá trị đất và bảo đảm khả năng dự trữ cho tương lai, bảo vệ môi trường…

Đồng thời, cơ quan chức năng cần làm rõ các tiền đề hiện có (địa lý, kinh tế, hạ tầng, nhân lực...) và các điểm hạn chế trong việc TP Thủ Đức với vai trò trung tâm đổi mới sáng tạo lớn của Việt Nam.

Tổng dự toán chi phí cho việc lập đồ án này là gần 36 tỷ đồng. Dự kiến quy mô dân số đến năm 2030 của TP Thủ Đức đạt khoảng 1,5 triệu người; năm 2040 đạt khoảng 2,2 triệu người, hướng đến 3 triệu người sau năm 2040.

Quy mô đất đai: đến năm 2030 dự kiến đất xây dựng đô thị khoảng 18.830 ha, đến năm 2040 dự kiến đất xây dựng đô thị khoảng 19.994 ha.

Hạ Quyên