Mừng công ký hợp đồng vận hành công trình thu gom khí mỏ Rồng - Đồi Mồi giai đoạn 2019 - 2030

Thứ ba, 23/6/2020 | 14:44 GMT+7
Nhân dịp hoàn thiện việc ký kết phụ lục 3, hợp đồng vận hành và bảo dưỡng công trình thu gom khí mỏ Rồng – Đồi Mồi đến hết năm 2030, Xí nghiệp Khí, Liên doanh Vietsovpetro đã tổ chức “Lễ mừng công ký hợp đồng vận hành công trình thu gom khí mỏ Rồng - Đồi Mồi giai đoạn 2019 - 2030" tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Phong, Giám đốc Xí nghiệp Khí thay mặt cho tập thể Xí nghiệp Khí gửi lời cảm ơn lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và các ban chuyên môn của tập đoàn, chủ đầu tư Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), lãnh đạo Vietsovpetro và các đơn vị của Vietsovpetro đã quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Xí nghiệp Khí hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Việc ký kết hợp đồng dài hạn trong bối cảnh sản lượng khai thác dầu lô 09-1 và 09-3 suy giảm dần, những vấn đề về công nghệ bắt đầu xuất hiện trên giàn nén khí Rồng sau gần 10 năm hoạt động góp phần tạo điều kiện cho hai bên cùng nhau xây dựng chiến lược cũng như kế hoạch dài hạn nhằm duy trì việc vận hành an toàn, có độ tin cậy cao.

Công trình giàn nén khí mỏ Rồng

Việc ký kết hợp đồng vận hành công trình giàn nén khí mỏ Rồng đến năm 2030 là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự hợp tác, phối hợp hiệu quả giữa Vietsovpetro và PV GAS trong đó yếu tố quyết định để đạt được kết quả trên là sự chỉ đạo, quyết định đầu tư đúng đắn, kịp thời của lãnh đạo PVN, chủ đầu tư PV GAS, lãnh đạo Vietsovpetro và các phòng ban chức năng. Bên cạnh đó là sự nỗ lực không ngừng của cán bộ công nhân viên Xí nghiệp Khí trong công tác vận hành, bảo dưỡng thiết bị cũng như sự phối hợp với Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ trong công tác lập kế hoạch, cung cấp vật tư thiết bị, đánh giá và kiểm soát rủi ro để tối ưu hóa thời gian vận hành công trình. 

Công trình giàn nén khí mỏ Rồng – Đồi Mồi được hoàn thiện thi công và đưa vào vận hành từ ngày 29/11/2010, là dự án do PVN và PV GAS, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP) làm tổng thầu với tổng mức đầu tư gần 150 triệu USD để thu gom toàn bộ lượng khí đồng hành khai thác từ mỏ Rồng và Đồi Mồi lô 09-1 và 09-3. Từ đó đến nay, trải qua chặng đường gần 10 năm hình thành và phát triển, công tác vận hành giàn nén khí mỏ Rồng – Đồi Mồi luôn được Xí nghiệp Khí thực hiện an toàn, ổn định, hiệu quả. Ngày 24/2/2020, giàn đạt cột mốc 4 tỷ m3 tổng sản lượng gaslift và khí về bờ.

Trước những thành công trong công tác vận hành giàn nén khí mỏ Rồng – Đồi Mồi, vào ngày 31/10/2019, PV GAS tiến hành ký kết phụ lục 3 – bổ sung hợp đồng vận hành và bảo dưỡng công trình thu gom khí Rồng – Đồi Mồi cho giai đoạn 2019 - 2030. 

Anh Thư