Nông nghiệp sạch

Nâng cao chất lượng nông sản, phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững

Thứ sáu, 16/2/2024 | 09:57 GMT+7
Ngày 15/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới thăm các mô hình canh tác nông nghiệp tại tỉnh Hải Dương và nhấn mạnh tầm quan trọng của ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp bền vững.

Theo đó, Thủ tướng đã đến thăm mô hình gieo mạ khay, máy cấy ở xóm 1, thôn Văn Diệm, xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Tại đây, Thủ tướng vui mừng khi biết bà con nông dân đã biết áp dụng công nghệ số vào sản xuất, góp phần tái cơ cấu nông nghiệp, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Thủ tướng nhấn mạnh, cần xây dựng thương hiệu cho lúa gạo, quy hoạch vùng nguyên liệu, doanh nghiệp cần hỗ trợ người nông dân cung cấp nguyên liệu đầu vào, bao tiêu sản phẩm đầu ra, ngân hàng hỗ trợ vay vốn, các ngành khoa học công nghệ giúp đỡ, hỗ trợ ưu đãi, các tỉnh có chính sách khuyến khích để nông dân nhanh chóng ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.

Khuyến khích nông dân ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp

Bên cạnh đó, cần công nghiệp hóa nông nghiệp, hình thành các hợp tác xã để liên kết, hỗ trợ nông dân, hình thành kinh tế chia sẻ; cần xây dựng chính sách hỗ trợ. Cụ thể, xã phải đề xuất lên huyện, tỉnh hình thức hỗ trợ; bố trí đất đai phù hợp cho mô hình canh tác mới; phải luôn thay đổi cách nghĩ, cách làm, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư phát triển hạ tầng để giảm chi phí logistics. Chính quyền huyện, xã phải tích cực hỗ trợ nông dân; cấp nào phải chủ động giải quyết ở cấp đó với hình thức hỗ trợ nông dân phù hợp, vận dụng hình thức hợp tác công tư, bảo đảm lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Thủ tướng cũng đã trải nghiệm lái máy cấy mạ khay, cùng thu hoạch cà rốt và tìm hiểu việc canh tác cà rốt, thu nhập từ đồng ruộng. Từ đó, Thủ tướng yêu cầu các cấp và địa phương phải tăng cường thúc đẩy sản xuất nông nghiệp sạch, ít phát thải; cần xây dựng thương hiệu nông sản; phải quy hoạch vùng nguyên liệu, bảo đảm hiệu quả của đất; nông dân phải liên kết, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã; trong sản xuất nông nghiệp cần phải có doanh nghiệp hỗ trợ, tích cực ứng dụng khoa học, công nghệ; chỉ dẫn địa lý, nâng cao năng suất, chất lượng. Chính quyền địa phương cần hỗ trợ bà con nâng cao chất lượng nông sản, phát triển sản xuất bền vững, hỗ trợ để giúp bà con nông dân làm giàu trên chính mảnh đất của mình.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, Thủ tướng cũng tham gia nghi thức cắt băng làm lễ xuất khẩu lô hàng cà rốt đầu xuân Giáp Thìn của tỉnh Hải Dương đi Nhật Bản, Hàn Quốc và Đông Âu. Thủ tướng lưu ý các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, Ngân hàng Chính sách xã hội cần vào cuộc cùng doanh nghiệp, người dân để hỗ trợ đầu tư, xây dựng nhà máy chế biến nông sản với công nghệ và thiết bị hiện đại, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, tăng năng suất lao động, nâng cao sức cạnh tranh để gia tăng giá trị nông sản xuất khẩu với tinh thần mạnh mẽ, táo bạo hơn nữa. Thủ tướng lưu ý cần chủ động tìm thêm bạn hàng lớn trên thế giới để đa dạng hóa chuỗi cung ứng, thị trường; tăng cường sản xuất xanh, áp dụng chuyển đổi số vào sản xuất nông nghiệp.

Kim Bảo (T/H)