Nghệ An đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500kV mạch 3

Thứ sáu, 2/2/2024 | 09:58 GMT+7
Ngày 1/2, tại Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức buổi làm việc với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và các đơn vị thành viên để nghe báo cáo về công tác giải phóng mặt bằng các dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua địa bàn tỉnh.

Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu với quy mô 2 mạch, dài khoảng 225,5km, tuyến đi qua địa bàn 3 tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An. Trong đó, tuyến đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An dài khoảng 82,33km, có 168 vị trí móng trụ, thuộc địa bàn các huyện: Nam Đàn, Nghi Lộc, Diễn Châu, Yên Thành và Quỳnh Lưu.

Dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa với quy mô 02 mạch, dài khoảng 92km, qua địa bàn 2 tỉnh là Nghệ An và Thanh Hóa. Trong đó, tuyến đi trên địa bàn tỉnh Nghệ An dài khoảng 17,5km, có 34 vị trí móng trụ, thuộc địa bàn huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai.

Quang cảnh buổi làm việc

2 dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 1507/QĐ-TTg ngày 1/12/2023 và Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 1/12/2023, trong đó tiến độ thực hiện dự án yêu cầu phấn đấu hoàn thành trong tháng 6/2024.

Xác định đây là các dự án có tính chất hết sức quan trọng và cấp bách; trong thời gian qua, tỉnh Nghệ An thường xuyên chỉ đạo các sở ngành, địa phương, đơn vị tập trung thực hiện hoàn thành một số nội dung cơ bản để triển khai dự án. Đến nay, đường dây 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu đã chi trả tiền bàn giao mặt bằng 53/168 vị trí; đường dây 500kV Quỳnh Lưu – Thanh Hóa đã chi trả tiền bàn giao mặt bằng 11/34 vị trí.

Tuy nhiên, quá trình triển khai đang gặp một số khó khăn, vướng mắc thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng, hỗ trợ đền bù, giải phóng mặt bằng…

Để đảm bảo tiến độ cấp bách hoàn thành đóng điện dự án vào tháng 6/2024, Phó Tổng giám đốc EVNNPT Trương Hữu Thành đề nghị UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các sở ngành địa phương hỗ trợ, phối hợp giữ nguyên hướng tuyến các vị trí tại khu vực một số đoạn tuyến, sớm xem xét thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, giải quyết vướng mắc đối với hạng mục đường tạm phục vụ thi công các vị trí móng qua rừng để triển khai thi công đảm bảo tiến độ.

UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các sở ngành, địa phương liên quan phối hợp với UBND các địa phương rà soát, giải quyết dứt điểm việc chồng lấn, tranh chấp quyền quản lý đất rừng giữa các hộ dân và các ban quản lý rừng, làm cơ sở cho địa phương xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Phó Tổng giám đốc EVNNPT Trương Hữu Thành đề xuất các kiến nghị tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện các huyện đã báo cáo tình hình triển khai, nêu một số khó khăn vướng mắc kiến nghị với tỉnh, chủ đầu tư...

Sau khi nghe ý kiến chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, thi công, các địa phương, sở ngành liên quan, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh khẳng định đây là các dự án có tính chất hết sức quan trọng, tỉnh Nghệ An thường xuyên chỉ đạo các sở ngành, địa phương, đơn vị tập trung thực hiện để triển khai dự án.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đề nghị chủ đầu tư bố trí kinh phí đầy đủ, thống nhất khung chính sách để hội đồng giải phóng mặt bằng các huyện thực hiện theo đúng quy định. Chỉ đạo đơn vị tư vấn rà soát, đánh giá cụ thể diện tích rừng bị ảnh hưởng cần chuyển mục đích sử dụng để xem xét, xử lý; khảo sát kỹ mỏ đất đảm bảo an toàn thi công công trình.

Chủ động phối hợp với các địa phương tổ chức vận động các chủ sử dụng đất, tài sản bị ảnh hưởng nhận tiền và bàn giao mặt bằng phần móng trụ và phần đường công vụ phục vụ thi công...

Ông Lê Hồng Vinh cũng chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Đồng thời khẳng định tỉnh Nghệ An quyết tâm hoàn thành giải phóng mặt bằng vị trí móng trong tháng 2/2024 và hành lang tuyến trong tháng 3/2024, đáp ứng mục tiêu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thu Hiền