Nghiệm thu đường dây đấu nối 220kV thuộc dự án TBA 500kV Tân Uyên

Thứ sáu, 25/12/2020 | 10:23 GMT+7
Vào lúc 19g36p ngày 24/12, tại trạm biến áp (TBA) 500kV Tân Uyên, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện nghiệm thu thành công phần đường dây đấu nối 220kV thuộc dự án TBA 500kV Tân Uyên và đấu nối.

Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, SPMB thay mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án. Công ty Truyền tải điện 4 là đơn vị tiếp nhận quản lý vận hành khi công trình hoàn thành.

SPMB đã đóng điện nghiệm thu phần đường dây đấu nối 220kV thuộc dự án TBA 500kV Tân Uyên và đấu nối

Quy mô của dự án TBA 500kV Tân Uyên và đấu nối bao gồm: phần trạm biến áp được thiết kế cấp điện áp 500/220kV, 220/110kV; giai đoạn đến năm 2025 lắp đặt 02 máy biến áp 500/220/35kV- 900MVA (gồm 03 máy biến áp tự ngẫu 1 pha, công suất 300MVA) và 03 máy biến áp 220kV/110/22kV-250MVA. Dự phòng vị trí để lắp đặt MBA 500/220/35kV thứ 3 (sau năm 2025). Phạm vi dự án trong giai đoạn 2015 - 2020 đầu tư xây dựng lắp đặt 01 máy biến áp 500/220/35kV - 900MVA và 01 máy biến áp 220/110/22kV - 250MVA. Phần đường dây đấu nối 220kV xây dựng đường dây 04 mạch 220kV (gồm 10,5km đường dây trên không và 1,9km cáp ngầm) để đấu nối vào đường dây hỗn hợp 110/220kV Long Bình – Thủ Đức (có 02 mạch 220kV).

Mục tiêu của dự án là đấu nối, giải tỏa công suất của Trung tâm điện lực Vĩnh Tân, Vân Phong; tăng cường cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của các tỉnh Bình Dương, TPHCM và các vùng phụ cận. Đồng thời, nâng cao độ tin cậy, giảm tổn thất, giảm tải các đường dây, máy biến áp truyền tải trong khu vực; phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 - 2015 có xét đến 2020 đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt.

Đình Tú