Kinh tế xanh

Nhân rộng các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững tại Quảng Nam

Thứ hai, 22/2/2021 | 11:53 GMT+7
Theo Quyết định 488/QĐ-UBND vừa được ban hành của UBND tỉnh Quảng Nam, tỉnh đề ra mục tiêu xây dựng mô hình sản xuất sạch hơn, mô hình về sản xuất và tiêu dùng bền vững; khuyến khích phân phối các sản phẩm thân thiện môi trường.

Quyết định cũng ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững (SX&TDBV) giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với mục tiêu là thúc đẩy quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu; khuyến khích phát triển các nguồn tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu và sản phẩm thân thiện môi trường, có thể tái tạo, tái sử dụng và tái chế. Đồng thời thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững trên nền tảng đổi mới, sáng tạo, thực hành và phát triển các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững, đẩy mạnh sản xuất và tiêu dùng nội địa bền vững, tạo việc làm ổn định và việc làm xanh, thúc đẩy lối sống bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, hướng đến phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.

Mô hình sản xuất sạch hơn ở Quảng Nam

Kế hoạch nêu rõ, trong giai đoạn 2021 - 2025, Quảng Nam sẽ xây dựng và áp dụng phổ biến 1 - 2 mô hình sản xuất sạch hơn, mô hình về SX&TDBV; xây dựng, thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng bền vững. UBND tỉnh khuyến khích phân phối các sản phẩm thân thiện môi trường, được dán nhãn sinh thái; lồng ghép nội dung về tiêu dùng bền vững trong chương trình giảng dạy tại các cấp học phổ thông.

Đặc biệt yêu cầu cần có 70% khu, cụm công nghiệp, làng nghề được phổ biến, nâng cao nhận thức về SX&TDBV; 85% siêu thị, trung tâm thương mại phân phối, sử dụng sản phẩm bao bì thân thiện môi trường (con số này đạt 100% vào năm 2030). Đến năm 2030, giảm 7 - 10% mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu của các ngành sản xuất, như dệt may, da giày, rượu bia nước giải khát, chế biến thủy sản và một số ngành sản xuất khác.

Để đạt được kế hoạch đề ra, UBND tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về SX&TDBV; quản lý, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên, phát triển nhiên liệu, nguyên vật liệu có thể tái tạo, tái sinh; thúc đẩy sản xuất sạch hơn, sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường, áp dụng mô hình, liên kết bền vững theo chuỗi sản phẩm; phát triển hệ thống phân phối, xuất nhập khẩu, phát triển thị trường bền vững; thúc đẩy kinh tế tuần hoàn với chất thải; phát triển khoa học công nghệ thúc đẩy SX&TDBV… 

Thanh Bảo