Trong nước

Ông Lê Quốc Minh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

Thứ sáu, 31/12/2021 | 14:54 GMT+7
Ngày 31/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra tại Hà Nội. Ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa X tiếp tục giữ chức Chủ tịch hội khóa XI.

Theo đó, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 52 thành viên; Ban kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam gồm 15 thành viên và Ban thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam gồm 12 thành viên.

Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam đã bầu ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa X tiếp tục giữ chức Chủ tịch hội khóa XI với số phiếu 100%.

Ông Nguyễn Đức Lợi, nguyên Tổng giám đốc TTXVN và ông Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI.

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh: laodong.vn)

Với phương châm "Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam sẽ định hướng cho các cấp Hội Nhà báo Việt Nam và đội ngũ những người làm báo cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, chung sức đồng lòng, ra sức phấn đấu xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại, vì lợi ích của đất nước và nhân dân, vì Tổ quốc Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Theo Hội Nhà báo Việt Nam, những năm qua, báo chí nước ta phát triển mạnh cả về quy mô, loại hình, công nghệ, số lượng, chất lượng, hiệu quả xã hội. Tính đến cuối năm 2021, cả nước có trên 830 cơ quan báo chí thuộc bốn loại hình: báo in, phát thanh, truyền hình và báo điện tử.

Từ sau Đại hội X đến nay, số hội viên trong cả nước tăng nhanh. Tính đến nay, Hội Nhà báo Việt Nam có hơn 27.000 hội viên. Trong nhiệm kỳ, Hội Nhà báo đã kết nạp hơn 8.200 hội viên mới, bình quân mỗi năm kết nạp gần 1.300 hội viên.

Cũng trong nhiệm kỳ, Hội đã thành lập 1 Liên Chi hội; 42 Chi hội trực thuộc; sáp nhập 1 Liên Chi hội, 11 Chi hội trực thuộc Hội. Hội cũng quyết định giải thể 7 tổ chức Hội, khai trừ 9 trường hợp và xóa tên 1.425 hội viên.

PV