Trong nước

Hội Hỗ trợ phát triển kinh tế miền núi tổ chức Đại hội lần thứ hai nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chủ nhật, 19/12/2021 | 11:05 GMT+7
Ngày 18/12, tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ phát triển kinh tế miền núi tổ chức Đại hội lần thứ hai nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 27 ủy viên. Ông Bế Trường Thành, Chủ tịch Hội khoá I được Đại hội bầu làm Chủ tịch Hội khóa II.

Hội Hỗ trợ phát triển kinh tế miền núi được thành lập vào ngày 28/5/2013 theo Quyết định số 628/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và hoạt động theo Điều lệ Hội do Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 2019/QĐ-BNV, ngày 16/12/2013.

Theo báo cáo Tổng kết công tác của Hội Hỗ trợ phát triển kinh tế miền núi khóa I nhiệm kỳ 2013 – 2021 và phương hướng nhiệm vụ khóa II nhiệm kỳ 2021 – 2026: Trong nhiệm kỳ I, Hội đã từng bước kiện toàn tổ chức hội viên trên phạm vi cả nước, tích cực vận động một số doanh nghiệp, doanh nhân tham gia là hội viên cá nhân và hội viên tổ chức của Hội tại nhiều vùng, miền. Đến nay, tổng số hội viên cá nhân của Hội là 142 người và số hội viên tổ chức là 77 đơn vị trên địa bàn cả nước. Đồng thời, tiếp tục việc thành lập Chi hội tại các địa phương.

Đại hội lần thứ hai nhiệm kỳ 2021 - 2026 Hội Hỗ trợ phát triển kinh tế miền núi

Hội đã thành lập Văn phòng Đại diện của Hội tại phía Nam (ngày 28/10/2014), có trụ sở tại 176 Võ Thị Sáu, thành phố Hồ Chí Minh. Hội cũng Thành lập 3 Trung tâm trực thuộc: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển kinh tế miền núi (thành lập tháng 2/2014); Trung tâm Dạy nghề và Hướng nghiệp miền núi (thành lập tháng 5/2014); Trung tâm Hỗ trợ phát triển nhân lực miền núi (thành lập tháng 6/2014).

Bên cạnh đó, Hội đã cử một số đoàn công tác tới các địa phương để tìm hiểu tình hình và nắm bắt nhu cầu phát triển kinh tế của đồng bào các dân tộc thiểu số tại địa phương, đồng thời tạo tiền đề phối hợp hoạt động của Hội về lâu dài với chính quyền các địa phương vùng dân tộc và miền núi.

Về công tác truyền thông của Hội, từ cuối năm 2014, Hội đã gửi Hồ sơ xin phép cơ quan hữu quan cho ra báo Kinh tế miền núi. Sau thời gian chờ quy hoạch báo chí, Hội chuyển hình thức Tạp chí Kinh tế miền núi.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, Hội đã tổ chức hội thảo khoa học về chuyên đề xúc tiến thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển miền núi. Phối hợp với một số đơn vị xây dựng chương trình liên kết phối hợp hoạt động quảng bá sản phẩm của miền núi, tổ chức hội thảo và chương trình truyền thông, vinh danh các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội miền núi; tổ chức thăm, tặng quà cho các cháu thiếu nhi hộ nghèo của miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Hội đã có cuộc làm việc với Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam để tìm hiểu về các chương trình hợp tác đầu tư nước ngoài và các hoạt động viện trợ phi chính phủ; làm việc với một số tổ chức Hội xã hội nghề nghiệp trong nước để liên kết hoạt động; phối hợp xây dựng 20 dự án đầu tư các công trình an sinh xã hội tại 20 tỉnh miền núi. Hội cũng tích cực tiếp cận một số tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ để tìm kiếm nguồn viện trợ của nước ngoài hỗ trợ cho những chương trình an sinh xã hội tại các tỉnh miền núi và vùng đồng bào các dân tộc thiểu số...

Hội còn kết nối với nhà đầu tư và trường đại học giúp con em đồng bào miền núi có điều kiện tham gia học tập, lao động tại nước ngoài, góp phần xoá đói giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao. Đồng thời, Hội tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho một số đơn vị là hội viên tổ chức của Hội thực hiện các dự án...

Ông Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội lần thứ hai nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Hội Hỗ trợ phát triển kinh tế miền núi đã thống nhất phương hướng hoạt động của Hội, tiếp tục phát huy những kết quả bước đầu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đẩy mạnh các mặt công tác và hoạt động của Hội với bước chuyển biến mới, tập trung trên các lĩnh vực công tác và hoạt động chủ yếu như:

Khẩn trương xây dựng Chương trình công tác của Hội nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể hóa một số hoạt động trước mắt của Hội nhằm tạo bước chuyển biến rõ rệt và mạnh mẽ trong nhiệm kỳ mới. Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ Hội để trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của Hội, trong đó chú trọng các Ban Kinh tế Tài chính, Ban Quản lý và Điều hành Quỹ Hỗ trợ phát triển miền núi, Ban Kiểm tra và Ban chỉ đạo thực hiện các dự án của Hội… 

Ông Bế Trường Thành tái đắc cử là Chủ tịch Hội khóa II

Đặc biệt, Hội sẽ khẩn trương tiến hành các thủ tục ra Tạp chí điện tử Kinh tế miền Núi Việt Nam; Viện nghiên cứu Kinh tế miền Núi trực thuộc Hội Hỗ trợ phát triển kinh tế miền núi Việt Nam với tôn chỉ mục đích và chức năng nhiệm vụ phù hợp với tôn chỉ mục đích và điều lệ hoạt động của Hội và là cơ quan ngôn luận; cơ quan nghiên cứu khoa học chính thức của Hội.

Tiếp tục vận động thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển miền núi và vận hành đưa Quỹ vào hoạt động và phát triển Quỹ theo đúng quy định hiện hành.

Tiếp tục vận động phát triển hội viên mới, trong đó chú ý phát triển các hội viên cá nhân, hội viên tập thể là các doanh nhân, doanh nghiệp hoạt động có liên quan đến phát triển kinh tế miền núi. 

Triển khai thực hiện các chương trình, dự án đã có nguồn kinh phí, tiếp tục xây dựng các dự án kinh tế - xã hội và tìm kiếm các nguồn tài trợ mới cho các chương trình an sinh xã hội khu vực miền núi đồng thời tạo thêm nguồn kinh phí hoạt động của Hội.

Tiến hành một số hoạt động thực tế hỗ trợ đồng bào miền núi như phối hợp mở đợt tập huấn, thông tin truyền thông, mở các lớp dạy nghề, hướng dẫn làm ăn phát triển kinh tế và giới thiệu việc làm. 

PV