PV GAS thực hiện 10 nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chính của năm 2020

Thứ sáu, 31/1/2020 | 14:28 GMT+7
Toàn Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vừa bước vào những ngày làm việc đầu tiên của năm mới nhằm thực hiện 10 nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chính của năm 2020.

Chúc mừng năm làm việc mới, ban lãnh đạo PV GAS một lần nữa đánh giá cao tinh thần đoàn kết đã tạo sức mạnh, đưa Tổng công ty đạt được những thành tích đáng tự hào cho 2019 và những năm trước đây.

Ban lãnh đạo PV GAS chúc mừng tại Trung tâm Điều độ Khí Việt Nam

Bước vào năm làm việc mới, ban lãnh đạo PV GAS gửi lời chúc tập thể người lao động PV GAS tiếp tục phát huy truyền thống của Tổng công ty, hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2020. PV GAS cũng nhấn mạnh 10 nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chính của năm 2020:

Triển khai các nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh gắn liền với Quy hoạch ngành công nghiệp khí Việt Nam, làm cơ sở để PV GAS phát triển bền vững.

Vận hành an toàn, hiệu quả và đảm bảo an ninh, an toàn các công trình khí.

Cung cấp khí tối đa cho các khách hàng trong điều kiện có thể. Tìm kiếm cơ hội, đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng thị trường và gia tăng thị phần tiêu thụ LPG, đặc biệt tại miền Bắc và miền Trung; đẩy mạnh phát triển bán lẻ LPG.

Phấn đấu đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm: dự án kho chứa LNG 1 triệu tấn tại Thị Vải; dự án đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt; giai đoạn 2 dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh. Hoàn thành quyết toán dự án GPP Cà Mau và dự án đường ống dẫn khí NCS2 điều chỉnh – giai đoạn 1.

Bám sát và chủ động làm việc với cấp có thẩm quyền phê duyệt Mô hình ngành công nghiệp khí sau năm 2020; Chiến lược phát triển PV GAS đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035; cơ chế giá khí, cước phí nguồn hiện hữu cũng như nguồn mới. Tích cực làm việc với các hộ tiêu thụ về các vấn đề liên quan đến hợp đồng tiêu thụ khí (sản lượng, nguồn, giá…)

Tổ chức nghiên cứu/thực hiện các giải pháp cung cấp khí/LNG bổ sung cho sản lượng thiếu hụt, đặc biệt khu vực Thái Bình sau năm 2023 và miền Đông Nam Bộ trước năm 2023. Chuẩn bị nguồn và thị trường tiêu thụ LNG; hoàn thiện xây dựng đề án nghiên cứu phát triển tổng thể hệ thống hạ tầng nhập khẩu LNG.

Hoàn thiện công tác quản trị; thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí; tích cực thu hồi công nợ quá hạn; tổ chức kiểm tra, giám sát… để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Thực hiện tái cấu trúc Tổng công ty (giải thể, thoái vốn, sát nhập, hợp nhất, thành lập mới; tái cấu trúc kinh doanh…) phù hợp với kế hoạch được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt và Chiến lược phát triển PV GAS.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản phát quy quản lý nội bộ của Tổng công ty để phù hợp với các quy định mới của phát luật, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và tình hình thực tiễn tại Tổng công ty.

Tổ chức các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng và 30 năm ngày thành lập PV GAS.

Hải Long