PVS dự chi hơn 334 tỷ đồng trả cổ tức

Thứ năm, 19/9/2019 | 08:19 GMT+7
Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, MCK: PVS) vừa đưa ra thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền.

Trong thông báo, PVS cho biết phương án chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 7%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 700 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 30/9/2019 và ngày thanh toán là 30/10/2019.

Như vậy, với gần 478 triệu cổ phiếu đang niêm yết lưu hành, PVS dự kiến sẽ chi khoảng 334,6 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

PVS dự chi hơn 334 tỷ đồng trả cổ tức năm 2018. (Ảnh minh họa)

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, PVS đạt doanh thu 14.638 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 573 tỷ đồng. Năm 2019, PVS đặt kế hoạch doanh thu 13.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 560 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức duy trì ở mức 7% bằng tiền mặt. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PVS đang giao dịch tích cực. Giá hiện tại của PVS là 20.700 đồng/cổ phiếu (17/9/2019), tăng hơn 20% so với lúc đầu năm 17.200 đồng (2/1/2019).

PV