DMC áp dụng nhiều giải pháp đột phá để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh

Thứ bảy, 31/8/2019 | 11:00 GMT+7
Thời gian qua, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí (DMC) có nhiều giải pháp đột phá, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh các hóa chất khoan khai thác, hóa phẩm cơ bản, sản phẩm lọc hóa dầu phục vụ cho ngành dầu khí và những ngành công nghiệp khác.

Năm 2019, giá dầu thô chưa ổn định khiến các nhà thầu dầu khí vẫn hạn chế hoạt động thăm dò, khai thác. DMC phải đối mặt với nhiều khó khăn do hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi của Tổng công ty gắn chặt với các hoạt động khoan, khai thác của ngành dầu khí.

Trước những khó khăn, DMC đã tập trung mọi nguồn lực, tích cực áp dụng các giải pháp như: tăng cường nắm bắt thông tin thị trường và nhu cầu khách hàng; nâng cao chất lượng sản phẩm; chuyên nghiệp hóa khâu tiếp nhận, xử lý đơn hàng, bàn giao hàng hóa giúp khách hàng tiết kiệm thời gian... từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nửa đầu năm 2019, doanh thu công ty mẹ - DMC ước 775,6 tỉ đồng, đạt 104,8% kế hoạch 6 tháng; lợi nhuận ước 31,23 tỉ đồng, vượt chỉ tiêu kế hoạch và bằng 176% so với cùng kỳ năm 2018. Doanh thu hợp nhất ước 956,2 tỉ đồng, đạt 108% kế hoạch 6 tháng; lợi nhuận hợp nhất ước 15,3 tỉ đồng, vượt chỉ tiêu kế hoạch cả năm 2019. Kết quả của DMC tích cực trên cả ba lĩnh vực hoạt động chính: cung cấp dịch vụ hóa kỹ thuật, kinh doanh hóa chất và sản xuất.

Đối với lĩnh vực kinh doanh hóa chất, DMC tích cực bám sát thị trường tìm kiếm cơ hội hợp tác và tiếp cận cả với khách hàng ngoài ngành dầu khí. DMC cung cấp hóa chất cho lọc hóa dầu tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, hóa chất khai thác cho một số công ty đang khai thác dầu khí tại Việt Nam và kinh doanh lưu huỳnh, hạt nhựa nhập khẩu, mở ra cơ hội hợp tác với một số đối tác lớn trên thế giới như Adnoc, Aramco...

DMC thực hiện dịch vụ cung cấp dung dịch khoan

Dịch vụ hóa kỹ thuật đạt 314 tỉ đồng doanh thu và 22,2 tỉ đồng lợi nhuận nhờ chi nhánh DMC-WS và Công ty M - I Việt Nam triển khai cung cấp dịch vụ cho 13 giếng khoan của các nhà thầu dầu khí.

Lĩnh vực dịch vụ nghiên cứu ứng dụng và hỗ trợ khai thác trong 6 tháng đầu năm 2019 cũng ghi nhận doanh thu vượt mức 55% kế hoạch, đạt 24,8 tỉ đồng, chủ yếu đến từ việc cung cấp dịch vụ kỹ thuật của chi nhánh DMC-RT với 10 hợp đồng dịch vụ khâu đầu, 5 hợp đồng dịch vụ khâu sau và 2 hợp đồng nghiên cứu khoa học. Chi nhánh DMC-ITS ký mới được 7 hợp đồng từ đầu năm đến nay; triển khai được 19 hợp đồng, trong đó 8 hợp đồng thuộc lĩnh vực cung cấp dịch vụ công nghiệp và 11 hợp đồng thuộc lĩnh vực xử lý môi trường.

Hoạt động sản xuất tại Nhà máy Cái Mép dần đi vào ổn định, cung cấp các sản phẩm chính như xi măng G, Silica Flour, Bentonie API và được thị trường đón nhận tích cực. Tổng sản lượng sản xuất của DMC trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt 7.469 tấn, đạt 113% kế hoạch 6 tháng và tăng 33% so với cùng kỳ năm 2018. Tiêu thụ sản phẩm tăng 14,5% so với kế hoạch và tăng 36,5% so với cùng kỳ năm 2018.

DMC đang tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng các giải pháp đồng bộ như: tiếp tục bám sát khách hàng phát triển thị trường cung cấp những sản phẩm/dịch vụ cả trong và ngoài ngành dầu khí; tổ chức thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ dung dịch khoan lớn đã ký với Vietsovpetro, PVEP, các JOC... các hợp đồng liên quan đến dịch vụ chống ăn mòn, xử lý axit đáy giếng, làm sạch môi trường.

Bên cạnh đó, Tổng công ty triển khai các công việc với đối tác BIG (Thái Lan)/Air Products and Chemicals (Mỹ) về nghiên cứu thị trường khí công nghiệp và triển khai những nội dung đã ký kết tại thỏa thuận hợp tác hồi tháng 3/2019 với mục tiêu hoàn thành lập công ty liên doanh trong tháng 9/2019; triển khai thủ tục đầu tư dự án căn cứ dịch vụ tại Nghi Sơn; xây dựng trung tâm kinh doanh hóa chất tại khu vực phía Nam.

Đồng thời, DMC sẽ hoàn thành xây dựng chiến lược phát triển Tổng công ty đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035, tạo tiền đề, định hướng cho từng giai đoạn cụ thể với các chính sách dài hơi; thực hiện quyết liệt công tác tái cấu trúc, sắp xếp lại lao động công ty mẹ và chi nhánh cho phù hợp; xây dựng cơ chế phân quyền, phân cấp, tạo tính tự chủ và linh hoạt trong quá trình triển khai hoạt động; rà soát, quy chuẩn lại hệ thống quy định/quy chế quản lý nội bộ phù hợp với mục tiêu phát triển DMC và phục vụ tốt nhất công tác điều hành, quản lý, trong đó chú trọng xây dựng cơ chế tiền lương trên cơ sở khoán quỹ lương theo hiệu quả, góp phần tạo động lực cho cán bộ công nhân viên.

PV