Quy hoạch, xây dựng

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch cảng hàng không Điện Biên

Thứ hai, 17/4/2023 | 16:28 GMT+7
Mới đây, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 428/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2030.

Theo đó, đối với quy hoạch các công trình quản lý, điều hành bay, trang bị hệ thống đèn cho hướng tiếp cận đầu 35 của đường cất hạ cánh để bảo đảm hệ thống đèn tiếp cận nằm trong phạm vi ranh giới của cảng.

Xây dựng đường công vụ đồng bộ với hệ thống tường rào cho toàn cảng hàng không. Điều chỉnh quy hoạch giảm phạm vi tuyến đường công vụ phía Nam khu quân sự; bổ sung tuyến đường công vụ khu vực phía Nam cảng chạy dọc theo đường cất hạ cánh kết nối tới phạm vi đài kiểm soát không lưu hiện hữu.

Ngoài ra, hệ thống tường rào bảo vệ xung quanh cảng hàng không được xây dựng phía ngoài đường công vụ của cảng.

Phối cảnh dự án cảng hàng không Điện Biên trước khi có điều chỉnh quy hoạch

Quyết định cũng điều chỉnh cục bộ về quy hoạch sử dụng đất. Trong đó, tổng nhu cầu sử dụng đất cảng hàng không Điện Biên đến năm 2030 khoảng 200,27ha gồm: diện tích đất hàng không dân dụng quản lý là 26,82ha; diện tích đất dùng chung: 145,68ha; diện tích đất do quân sự quản lý là 27,77ha.

Diện tích đất bổ sung là 0,04ha, diện tích đất hoàn trả địa phương là 1,16ha. Phần diện tích đất hoàn trả địa phương sẽ được bàn giao vào thời điểm phù hợp, sau khi xây dựng đường cất hạ cánh mới và không còn nhu cầu sử dụng đường cất hạ cánh hiện hữu. Điều chỉnh phương thức tiếp cận hạ cánh từ “tiêu chuẩn CAT I” thành “PBN hoặc DVOR/DME,NDB”.

Bộ Giao thông vận tải giao cục Hàng không Việt Nam rà soát, hoàn thiện hồ sơ, bản vẽ quy hoạch bảo đảm phù hợp với nội dung quy hoạch được phê duyệt. Đồng thời, cơ quan này sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để quản lý và thực hiện quy hoạch phù hợp quy định hiện hành. Trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, Cục Hàng không Việt Nam và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát quy hoạch các công trình để đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với nhu cầu khai thác và đầu tư phát triển.

UBND tỉnh Điện Biên tổ chức cắm mốc giới theo nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch và bàn giao mốc giới cho Cảng vụ hàng không để phối hợp quản lý theo quy định, cũng như chịu trách nhiệm cập nhật các nội dung điều chỉnh vào quy hoạch của địa phương, bố trí và bảo vệ quỹ đất phù hợp với nhu cầu phát triển của cảng hàng không theo quy hoạch được duyệt.

Hải Long