Văn hóa, du lịch

Phổ biến phim sản xuất sử dụng ngân sách nhà nước

Thứ hai, 12/2/2024 | 18:20 GMT+7
Trong hai năm 2024 và 2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phát hành rộng rãi trên toàn quốc một số phim sản xuất sử dụng ngân sách nhà nước.

Theo Quyết định số 316/QĐ-BVHTTDL vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) ban hành mới đây, một số phim sản xuất sử dụng ngân sách nhà nước sẽ được phát hành, phổ biến thí điểm tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia và một số Đài Truyền hình, Đài Phát thanh - Truyền hình trên toàn quốc trong thời gian từ tháng 2/2024 đến 30/12/2025.

Quyết định nêu, việc khai thác, phổ biến phim sản xuất sử dụng ngân sách nhà nước còn vướng mắc về cơ chế, các quy định pháp luật chưa đồng bộ. Để góp phần khắc phục hạn chế trên, Luật Điện ảnh đã bổ sung quy định khuyến khích phổ biến phim Việt Nam sản xuất sử dụng ngân sách nhà nước trên truyền hình, rạp chiếu phim, phục vụ đồng bào vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và nông thôn. Vấn đề bản quyền phim được quy định cụ thể tại Luật Sở hữu trí tuệ, Bộ luật Dân sự, Luật Điện ảnh quy định “Quyền sở hữu phim, quyền sở hữu quyền tác giả và quyền liên quan đối với phim sử dụng ngân sách Nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật”. 

Ảnh minh họa

Đối với phim sản xuất sử dụng ngân sách nhà nước, mục tiêu hướng đến là phải tối ưu hóa các phương thức phát hành phổ biến như: phổ biến trong rạp chiếu phim, trên không gian mạng, tại các địa điểm chiếu phim công cộng; tuyên truyền trong các tuần phim, đợt phim kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, cân đối giữa hai nhiệm vụ phục vụ nhiệm vụ chính trị và phát hành thương mại.

Việc phát hành, phổ biến thí điểm một số phim sản xuất sử dụng ngân sách nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực phát hành, phổ biến phim nói riêng và hoạt động điện ảnh nói chung trong giai đoạn hiện nay. Việc phát hành, phổ biến thí điểm cần đảm bảo phim sử dụng ngân sách nhà nước được phổ biến rộng rãi, phục vụ nhu cầu của khán giả, đặc biệt trong dịp Tết cổ truyền - xuân Giáp Thìn năm 2024; xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai việc thí điểm phát hành, phổ biến phim sản xuất sử dụng ngân sách Nhà nước, từ đó hình thành cơ chế khai thác đối với các phim này trong giai đoạn tiếp theo.

Theo kế hoạch, Đài Truyền hình, Đài Phát thanh Truyền hình các tỉnh, thành phố sẽ phát hành, phổ biến phim có chủ đề, nội dung phục vụ nhiệm vụ chính trị hoặc có bối cảnh quay tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Thời gian từ quý II/2024 đến hết ngày 30/12/2025. Danh sách phim do Cục Điện ảnh lựa chọn.

Cục Điện ảnh sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lập danh sách phim sản xuất sử dụng ngân sách nhà nước có chủ đề, nội dung phục vụ các nhiệm vụ chính trị hoặc có bối cảnh quay phim tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc; đồng thời gửi công văn, ký thỏa thuận hợp tác với Đài Truyền hình, Đài Phát thanh, Truyền hình trên toàn quốc để phổ biến phim sản xuất sử dụng ngân sách nhà nước; triển khai thực hiện Kế hoạch phát hành, phổ biến thí điểm phim sản xuất sử dụng ngân sách nhà nước trên Đài Truyền hình, Đài Phát thanh Truyền hình các tỉnh, thành phố; thực hiện việc phổ biến phim trên Đài Phát thanh, Đài Phát thanh -  Truyền hình trong cả nước (mua ổ cứng, chuyển đổi định dạng phim, sao chép phim, đóng gói ổ cứng và gửi phim đi các tỉnh, địa phương).

Trung tâm Chiếu phim quốc gia xây dựng phương án phổ biến phim sản xuất sử dụng ngân sách nhà nước tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia (thời gian, lịch chiếu, kế hoạch truyền thông, công tác khán giả…); thực hiện, phương án doanh thu theo quy định; chủ trì, phối hợp với Cục Điện ảnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch phát hành, phổ biến thí điểm 2 phim truyện và 6 phim hoạt hình nhân dịp Tết Nguyên đán 2024 và báo cáo kết quả và doanh thu về Bộ VHTT&DL (qua Cục Điện ảnh).

Công ty CP Phim truyện I, Công ty CP Hãng phim hoạt hình Việt Nam, Công ty CP Phim Giải Phóng, Công ty TNHH MTV Hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương, Công ty TNHH MTV Truyền thông Nam Phương (HONGNGAT FILM) cung cấp bản phim (DCP) và các tài liệu liên quan cho Trung tâm Chiếu phim quốc gia để phổ biến phim. Lập danh sách các phim có chủ đề, nội dung phục vụ nhiệm vụ chính trị hoặc có bối cảnh quay phim tại các tỉnh, thành phố gửi Bộ VHTT&DL để tổ chức phổ biến trên hệ thống truyền hình toàn quốc.

Huyền Dung