Quảng Bình: Đẩy nhanh tiến độ các dự án điện khí

Thứ ba, 7/5/2024 | 09:58 GMT+7
UBND tỉnh Quảng Bình mới đây đã ban hành công văn số 754/UBND-KT về việc đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn điện khí tự nhiên, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan lập tiến độ thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II với những nội dung công việc cụ thể, mốc thời gian hoàn thành và cam kết thực hiện đúng tiến độ đã được lập để làm căn cứ cho cơ quan chức năng đôn đốc, giám sát, kiểm tra cũng như xem xét xử lý nếu không bảo đảm tiến độ theo quy định; khẩn trương triển khai thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II theo đúng tiến độ, chất lượng và các yêu cầu trong chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, chính quyền địa phương chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai dự án, đồng thời tích cực phối hợp với Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan đôn đốc, giám sát chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo tiến độ được lập.

Ảnh minh họa

Đồng thời, các sở, ngành, địa phương triển khai nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tạo hành lang thông thoáng cho những dự án đường dây truyền tải điện, phân phối điện, đặc biệt là dự án trọng điểm, cấp bách (các dự án tại Trung tâm điện lực Quảng Trạch, dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Quỳnh Lưu). Khẩn trương lựa chọn nhà đầu tư dự án nguồn điện trên địa bàn có trong Quy hoạch điện VIII, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, thúc đẩy triển khai nhanh những dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư để sớm hoàn thành, tăng cường nguồn điện cho hệ thống. Nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả nội dung, nhiệm vụ về công tác tiết kiệm điện được giao. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, hỗ trợ Tập đoàn Điện lực Việt Nam và chủ đầu tư các công trình, dự án điện thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền trong triển khai đầu tư xây dựng công trình, dự án điện, nhất là dự án điện trọng điểm, cấp bách nhằm đảm bảo cung ứng điện cho khu vực và trên địa bàn tỉnh.

UBND huyện Quảng Trạch khẩn trương giải quyết các khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư để bàn giao mặt bằng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai thực hiện dự án Trung tâm điện lực Quảng Trạch nói chung và Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II nói riêng.

Mặt khác, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các đơn vị liên quan tuân thủ quy trình vận hành, đảm bảo an toàn, hiệu quả và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động phát điện đúng công suất thiết kế đã được phê duyệt. Tăng cường thông tin, tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả đến từng đối tượng, khách hàng sử dụng điện; có biện pháp đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện theo phân cấp quản lý. Thực hiện chế độ kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn và tin cậy; hạn chế tối đa việc ngừng giảm cung cấp điện do sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, trừ trường hợp bất khả kháng...

Ngoài ra, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện chế độ trực vận hành 24/24 giờ để kịp thời xử lý sự cố có thể xảy ra nhằm đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh.

Nhã Quyên