Cuộc sống và pháp luật

Quy định mới về điều kiện tách thửa, hợp thửa tại Lâm Đồng

Thứ sáu, 5/11/2021 | 13:51 GMT+7
NLSVN - Sau khi ra văn bản tạm dừng giải quyết hồ sơ tách thửa vào tháng 6/2021, ngày 01/11/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 40 Quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Theo đó, điều kiện để thửa đất được tách thửa, hợp thửa là thửa đất phải có mục đích sử dụng đất ghi trong Giấy chứng nhận thuộc quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thửa đất mới hình thành từ việc tách thửa phải đảm bảo tiếp giáp với đường giao thông hiện hữu và đã thể hiện trên Bản đồ địa chính hoặc Giấy chứng nhận đã cấp.

Trường hợp có đường giao thông nhưng chưa thể hiện trên Bản đồ địa chính hoặc Giấy chứng nhận đã cấp: xác nhận cho tồn tại đối với trường hợp không phải là đường tự ý mở và cộng đồng dân cư đã sử dụng ổn định.

Đối với trường hợp hình thành đường giao thông mới: nếu diện tích thửa đất hoặc khu đất (gồm nhiều thửa đất) nhỏ hơn 05ha thì tiến hành lập Bản vẽ tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, được UBND cấp huyện ký duyệt bản vẽ kèm theo văn bản thống nhất. Trong đó, thể hiện các quy chuẩn quy định liên quan đến hạ tầng kỹ thuật đường giao thông…

Ngoài ra, đối với thửa đất hoặc khu đất đề nghị tách thửa, hợp thửa mà có diện tích từ 5.000m2 trở lên (sau khi đã trừ diện tích làm đường giao thông) thì phải dành ít nhất 5% diện tích của thửa đất hoặc khu đất để làm hạ tầng xã hội phục vụ lợi ích công cộng.

Trường hợp diện tích thửa đất hoặc khu đất lớn hơn hoặc bằng 05ha thì tiến hành lập Quy hoạch chi tiết xây dựng, trình phê duyệt để triển khai thực hiện.

Đối với trường hợp hình thành đường giao thông mới mà đã có trong quy hoạch, người sử dụng đất chủ động đề nghị tự bỏ kinh phí đầu tư hạ tầng theo quy hoạch, tự nguyện trả lại đất thì được UBND cấp xã thống nhất triển khai đầu tư, sau đó thực hiện tách thửa, hợp thửa theo Quyết định này…

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2021 và thay thế cho Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh về quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

PV