Bất động sản

Quy định mới về tách thửa đất ở Thừa Thiên – Huế

Chủ nhật, 29/8/2021 | 14:05 GMT+7
Mới đây, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã ban hành quyết định số 49/2021-QĐ-UBND quy định về tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 5/9/2021.

Theo đó, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa đối với các phường của thành phố Huế: 60 m(riêng các phường sáp nhập vào thành phố Huế theo nghị quyết 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021: 80 m2, các xã sáp nhập vào thành phố Huế theo nghị quyết 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021: 100 m); các thị trấn thuộc huyện, các phường thuộc thị xã và các xã đồng bằng: 100 m2 (riêng các xã Phú Thuận, Phú Hải của huyện Phú Vang; thị trấn Sịa của huyện Quảng Điền: 80 m2); các xã trung du, miền núi: 150 m2.Trong đó, kích thước cạnh mặt tiền: lớn hơn hoặc bằng 4 m theo hướng song song với đường giao thông; Kích thước chiều sâu thửa đất: lớn hơn hoặc bằng 05 m.

Đối với đất trồng cây hàng năm (trừ đất lúa), đất nuôi trồng thủy sản: việc tách thửa đất mới hình thành từ việc tách thửa và thửa đất còn lại phải đảm bảo diện tích tối thiểu như sau: các xã, phường thuộc thành phố Huế: 200 m2; các thị trấn thuộc huyện và các phường thuộc thị xã: 300 m2; các xã đồng bằng: 400 m; các xã trung du, miền núi: 500 m2 .

Đất trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp khác: các xã, phường thuộc thành phố Huế: 400 m2; các thị trấn thuộc huyện và các phường thuộc thị xã: 600 m2; các xã đồng bằng: 800 m2; các xã trung du, miền núi:1.000 m2.Đối với đất lâm nghiệp: 5.000 m2.

Những quy định mới về tách thửa đất tại Thừa Thiên - Huế có hiệu lực từ ngày 5/9/2021

Trường hợp tách thửa đất ở có hình thành lối đi chung thì việc tách thửa đất được thực hiện sau khi có bản vẽ tổng thể sơ đồ mặt bằng phân lô được UBND cấp huyện chấp thuận. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế rà soát các điều kiện về cơ sở hạ tầng kỹ thuật: giao thông, thoát nước... hạ tầng xã hội, căn cứ quy định pháp luật quy hoạch, xây dựng, giao thông và phòng chống cháy nổ để hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện hạ tầng kỹ thuật giao thông, thoát nước, môi trường... đảm bảo phù hợp theo quy hoạch, kết nối hạ tầng kỹ thuật giao thông hiện hữu chung của khu vực.

Trường hợp tách thửa đối với thửa đất có diện tích lớn hơn hoặc bằng 5.000m2 thì UBND cấp huyện thực hiện phê duyệt phương án tổng mặt bằng sau khi lấy ý kiến thống nhất của Sở Xây dựng theo quy định.

Ngoài ra, Quyết định này còn quy định điều kiện để tách thửa đất; trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa và một số quy định cụ thể về tách thửa để thực hiện các quyền của người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Thu Uyên