TPHCM đưa vào hoạt động Trung tâm điều hành đô thị thông minh

Thứ sáu, 19/4/2019 | 16:30 GMT+7
UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025” năm 2019. Đối với xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh của TP, hoàn thành đưa vào hoạt động Trung tâm điều hành đô thị thông minh (giai đoạn 1) trước ngày 15/4/2019.
<p style="text-align:justify">Theo đó, đối với việc xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở cho TP, trong năm 2019, TP sẽ xây dựng Quy chế xây dựng, tích hợp, chia sẻ và vận hành Kho dữ liệu dùng chung của TP; nghiên cứu hoàn thiện mô hình dữ liệu dùng chung của TP, xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật hướng dẫn các đơn vị triển khai xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Triển khai số hóa sổ bộ hộ tịch, kết nối dữ liệu hộ tịch của Bộ Tư pháp, xây dựng phương án duy trì, cập nhật dữ liệu hộ tịch. Triển khai tạo lập cơ sở dân cư từ phiếu thu thập tin thường trú và tạm trú, xây dựng phương án duy trì, cập nhật dữ liệu dân cư sau khi có ý kiến của Bộ Công an. Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp (tích hợp dữ liệu đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP, dữ liệu thuế tại Cục Thuế TP, dữ liệu xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan TP). Xây dựng bản đồ số dùng chung của TP và hướng dẫn các đơn vị triển khai các lớp dữ liệu chuyên ngành trên nền bản đồ dùng chung của TP.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/userfile/User/thanhphuong/images/2019/4/tphcm-do-thi-thong-minh.jpg" style="height:406px; width:650px" /></p> <p style="text-align:justify">Đối với xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh của TP, hoàn thành đưa vào hoạt động Trung tâm điều hành đô thị thông minh (giai đoạn 1) trước ngày 15/4/2019. Triển khai Đề án Cổng thông tin tiếp nhận và giải đáp thông tin cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức. Xây dựng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Trung tâm điều hành đô thị thông minh TP để triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng theo đúng quy định pháp luật. Xây dựng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Trung tâm tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp, cứu hộ cứu nạn của TPHCM thông qua một đầu số viễn thông duy nhất trên cơ sở kết quả tư vấn quốc tế để triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định pháp luật.</p> <p style="text-align:justify">Đối với xây dựng Trung tâm mô phỏng dự báo kinh tế xã hội, TP thành lập Phòng mô phỏng dự báo kinh tế xã hội là một phòng chuyên môn trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển TP. Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng mô hình phân tích dự báo. Triển khai xây dựng các mô hình, hệ thống chỉ số phục vụ dự báo kinh tế xã hội của TP. Tập trung mô phỏng và dự báo về tình hình phát triển kinh tế, tình hình giao thông, chống ngập và dân số.</p> <p style="text-align:justify">Với việc thành lập Trung tâm An toàn thông tin TP, TP triển khai Đề án thành lập Công ty Cổ phần vận hành Trung tâm An toàn thông tin TP. Đồng thời, xây dựng Quy chế vận hành của Trung tâm An toàn thông tin TP; xây dựng Quy chế phối hợp giữa Trung tâm An toàn thông tin TP với các đơn vị liên quan (Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông, Cục An toàn thông tin, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam,…) về công tác kiểm tra, giám sát an toàn thông tin.</p> <p style="text-align:justify">Bên cạnh đó, TP thí điểm thực hiện Đề án tại một số khu vực gồm Quận 1, 12. Trong đó, thực hiện một số nội dung như tiếp tục triển khai thí điểm các giải pháp công nghệ phục vụ quản lý điều hành, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tùy theo nhu cầu của từng khu vực, các nội dung thí điểm có thể bao gồm: Trung tâm điều hành (giao thông, an ninh trật tự,…), xây dựng các cơ sở dữ liệu,… Các kết quả triển khai thí điểm phải đảm bảo khả năng tích hợp, chia sẻ với các Trung tâm được hình thành sau này.</p> Tuấn Kiệt (t/h)