Ứng dụng Internet vạn vật trong đô thị thông minh

Thứ sáu, 26/10/2018 | 09:58 GMT+7
Sáng 24/10, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tập đoàn IEC, Hiệp hội Internet Việt Nam phối tổ chức hội thảo chuyên đề “Ứng dụng Internet vạn vật (IoT) trong đô thị thông minh”.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh: Xây dựng và phát triển đô thị thông minh (ĐTTM) là một xu hướng mới, đã và đang được nhiều quốc gia tổ chức triển khai thực hiện. Tại nước ta, ngày 1-8-2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 950/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ĐTTM bền vững giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030. Đề án xác định mục tiêu đến năm 2025 sẽ hỗ trợ ít nhất 6 đô thị/6 vùng kinh tế phê duyệt Đề án tổng thể về phát triển ĐTTM và tổ chức triển khai thực hiện các tiện ích ĐTTM phục vụ cư dân đô thị. Ngoài ra, định hướng đến năm 2030 sẽ hình thành các chuỗi ĐTTM khu vực phía Bắc, miền Trung, phía Nam và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, lấy TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng, TP Cần Thơ là hạt nhân, hình thành mạng lưới liên kết các ĐTTM.

Tại hội thảo, các diễn giả đã trình bày nhiều tham luận thể hiện sự ứng dụng IoT, kinh nghiệm xây dựng và phát triển ĐTTM như:  “Ứng dụng IoT trong triển khai Đề án ĐTTM tại TP Hồ Chí Minh”, “Kiểm soát sự đa dạng và cách thức ứng dụng IoT cho ĐTTM”, “Vai trò của hệ sinh thái IoT đối với thành phố thông minh”, “Kế hoạch tổng thể xây dựng thành phố thông minh bền vững: chia sẻ kinh nghiệm từ Anh và Hàn Quốc”, “Kiểm soát giao thông với các giải pháp IoT và dữ liệu lớn”, “Quản lý nước hiệu quả trên cơ sở ứng dụng IoT”…

Tham luận của các diễn giả đều khẳng định, IoT có vai trò rất quan trọng trong xây dựng ĐTTM. Muốn ứng dụng tốt IoT, cần có hệ sinh thái IoT nhằm giải quyết mọi lĩnh vực, thách thức như ùn tắt giao thông, thiên tai, các hạn chế từ cơ sở hạ tầng gây ra. Các nhiệm vụ chính trong ứng dụng IoT vào ĐTTM là cần xây dựng, hình thành và duy trì dữ liệu nền tảng cho kho dữ liệu chung của thành phố, xây dựng quy định, chính sách quản lý và khai thác dữ liệu, phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở của thành phố, triển khai kiến trúc ứng dụng IoT… Nhiều diễn giả cho rằng, một ĐTTM thì nhất thiết phải xây dựng Trung tâm An toàn thông tin. Quá trình triển khai thực hiện cần có lộ trình từng bước hiệu quả, phải có sự đánh giá khả năng, giá trị thực tế các giải pháp công nghệ trong môi trường thử nghiệm, triển khai thí điểm trên môi trường thật trước khi nhân rộng, đồng thời, cần tích hợp thiết bị, dữ liệu dùng chung từ nhiều hệ thống và lĩnh vực khác nhau để nâng cao giá trị gia tăng.

Theo Quân đội Nhân dân