Văn hóa, du lịch

Tăng cường công tác thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Bến Tre

Chủ nhật, 12/6/2022 | 08:19 GMT+7
Mới đây, Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre đã làm việc về công tác thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch và thu hút du khách của tỉnh, định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Bến Tre báo cáo công tác thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch và thu hút du khách của tỉnh. Theo đó, công tác triển khai các hoạt động thông tin, truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch thời gian qua được thực hiện thường xuyên. Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương được thực hiện khá nhịp nhàng. Việc liên kết với các tỉnh trong cụm, trong khu vực, nhất là việc hợp tác với TPHCM và 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long trong công tác thông tin, truyền thông, quảng bá, xúc tiến đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch và đẩy mạnh việc liên kết chuỗi để tạo ra nhiều sản phẩm du lịch liên tuyến, liên tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thị Ngọc Dung đã báo cáo nhanh kết quả của chương trình “Hành trình theo bước chân cụ Đồ” diễn ra từ ngày 6 - 9/6/2022. Trong khuôn khổ chương trình, Bến Tre, Huế và TPHCM đã ký kết hợp tác giữa 3 trung tâm thông tin xúc tiến du lịch để thúc đẩy du lịch giữa 3 địa phương. Bước đầu lan tỏa hiệu ứng cho sự kiện 200 năm Ngày sinh của danh nhân Nguyễn Đình Chiểu.

Tăng cường công tác thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Bến Tre

Sau khi lắng nghe các báo cáo, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ đề nghị ngành cần có nhìn nhận toàn diện, khách quan các hạn chế, có chiều sâu để tìm ra giải pháp khắc phục, đồng thời nắm lấy thời cơ tốt để triển khai các nhiệm vụ của ngành.

Cụ thể, cần nắm vững các nội dung đặt ra trong nghị quyết, chủ trương của tỉnh và Trung ương về văn hóa, thể thao, du lịch để chủ động triển khai theo đúng chức năng, nhiệm vụ và trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, trong tham mưu đề xuất thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ nhấn mạnh, kinh tế du lịch được xác định là một trong các ngành mũi nhọn của tỉnh, là động lực thúc đẩy các ngành kinh tế khác cùng phát triển. Chính vì vậy, ngành cần xác định rõ tiềm năng, lợi thế du lịch, các sản phẩm du lịch thế mạnh để làm công tác quảng bá, xúc tiến du lịch thật sự bài bản, có định hướng, tăng cường liên kết hợp tác với các địa phương.

Bên cạnh đó, ngành văn hóa, thể thao, du lịch cần tiếp tục tham mưu, đề xuất hệ thống lại các giá trị văn hóa của tỉnh để bảo tồn, phát huy, nâng cấp, tôn tạo các địa chỉ đỏ, góp phần thu hút phát triển du lịch, cần gắn phát triển kinh tế du lịch với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, xây dựng nếp sống văn hóa. Tiếp tục phát triển văn hóa, thể thao, du lịch trong mối quan hệ gắn bó lẫn nhau. Gắn kết các cơ sở du lịch để trở thành cánh tay nối dài trong quảng bá, xúc tiến du lịch.

Mặt khác, cần thu hút đầu tư du lịch, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, khai thác lợi thế du lịch sông nước, du lịch trên các cồn, đưa vào quy hoạch để thu hút đầu tư. Quan tâm củng cố, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nhân sự cho Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch hoạt động.

Tiếp tục ứng dụng công nghệ số trong phát triển kinh tế du lịch. Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực làm du lịch chuyên nghiệp, có chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển du lịch; đảm bảo an ninh, an toàn trong phát triển văn hóa, thể thao và du lịch.

Ngọc Huyền