Tập trung thi công các dự án nguồn điện trọng điểm

Thứ năm, 10/11/2022 | 08:36 GMT+7
Theo kế hoạch, trong tháng 11/2022, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị sẽ tiếp tục xử lý vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tập trung thi công các dự án nguồn điện trọng điểm.

Theo báo cáo mới của EVN, trong 10 tháng đầu năm 2022, EVN và các đơn vị đã khởi công 92 công trình và hoàn thành đóng điện, đưa vào vận hành 82 công trình lưới điện từ 110kV đến 500kV (bao gồm: 6 công trình 500kV, 15 công trình 220kV và 61 công trình 110kV). 

Trong đó, đã đóng điện máy 2 trạm biến áp 500kV Việt Trì; đóng điện vận hành tạm đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc, trạm biến áp 110kV Nam Phú Quốc, máy 2 trạm biến áp 220kV Lưu Xá; đóng điện máy biến áp T2 trạm 110kV Nguyên Giáp, nhánh rẽ và ngăn lộ 110kV tại trạm biến áp 110kV Vân Trung, đường dây và trạm biến áp 110kV Hòa Mạc, máy biến áp T2 trạm biến áp 110kV Khe Chàm.

Đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc đã được đưa vào vận hành

Trong tháng 11/2022, EVN và các đơn vị sẽ tiếp tục xử lý vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tập trung thi công các dự án nguồn điện trọng điểm. 

Về lưới điện: tập trung nhân lực, vật tư thiết bị đảm bảo tiến độ đóng điện cuối năm 2022 các dự án quan trọng: trạm biến áp 500kV Vân Phong và đường dây 220kV đấu nối; đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân; trạm biến áp 500kV Long Thành và các đường dây 500 - 220kV đấu nối; nâng công suất trạm biến áp 500kV Sông Mây; các đường dây 220kV đấu nối Bắc Quang, Bắc Giang - Lạng Sơn, Ninh Phước - Thuận Nam, các trạm biến áp 220kV Yên Mỹ, Tam Phước...

Đình Tú