Bất động sản

Thái Nguyên chuyển mục đích sử dụng gần 80 ha đất rừng để thực hiện các dự án

Thứ sáu, 5/11/2021 | 16:24 GMT+7
HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV vừa thông qua Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên để thực hiện các dự án theo nội dung tờ trình số 176/TTr-UBND của UBND tỉnh.

Theo nội dung tờ trình mà UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị, HĐND tỉnh đã thông qua chủ trương chuyển mục đích đất sử dụng trồng rừng sang mục đích khác đối với 79,63 ha rừng, trong đó có 3,69 ha rừng phòng hộ và 75,94 ha rừng sản xuất để thực hiện 5 dự án. Cụ thể: chuyển mục đích sử dụng 7,64 ha rừng sản xuất để thực hiện 2 dự án đang đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư, chuyển mục đích sử dụng 71,99 ha (rừng phòng hộ 3,69 ha; rừng sản xuất 68,30 ha) để thực hiện 3 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng trong quyết định chưa xác định diện tích rừng được chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Các dự án đều phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các địa phương trong giai đoạn hiện nay.

Thái Nguyên chuyển mục đích sử dụng gần 80 ha đất rừng để thực hiện các dự án

Từ đầu năm 2021 đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã chuyển 28,15 ha đất rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất và 159,73 ha đất rừng sản xuất sang mục đích khác. Như vậy, tỉnh Thái Nguyên vẫn còn 1980,85 ha đất rừng phòng hộ và 10.931,42 ha đất rừng sản xuất có thể thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định.

Việc HĐND tỉnh Thái Nguyên thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác là việc làm cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án dân sinh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Thu Uyên (T/H)