Bất động sản

Hải Dương chuyển đổi hơn 51 ha đất để làm khu công nghiệp An Phát 1

Thứ tư, 3/11/2021 | 07:59 GMT+7
UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành Quyết định 3152/UBND-QĐ về việc chuyển mục đích sử dụng đất cho Công ty CP Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát 1 thuê đất (đợt 1) thực hiện dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp An Phát 1, huyện Nam Sách.

Quyết định nêu rõ, chuyển mục đích sử dụng hơn 51 ha đất gồm 33,5 ha đất trồng lúa, 0,4 ha đất nuôi trồng thủy sản và các loại đất khác sang đất khu công nghiệp, cho Công ty CP Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát 1 thuê để thực hiện dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp An Phát theo Quyết định chủ trương đầu tư số 212 của Thủ tướng chính phủ.

Khu công nghiệp An Phát 1

Loại đất cho Công ty An Phát 1 thuê là đất khu công nghiệp, sẽ bao gồm đất xây dựng nhà máy – kho bãi, đất trung tâm điều hành – dịch vụ, đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, đất cây xanh, mặt nước, đất giao thông.

Thời hạn cho thuê đất kể từ ngày ban hành quyết định đến ngày 17/2/2071. Hình thức thuê đất là trả tiền thuê đất 1 lần.

UBND tỉnh Hải Dương giao Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan ban ngành có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện các công việc liên quan theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu Công ty CP Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát 1 sử dụng đất đúng mục đích, vị trí, ranh giới, diện tích được thuê, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về đất đai, môi trường và các quy định của pháp luật liên quan trong quá trình sử dụng đất…

Hạ Quyên