Văn hóa, du lịch

Tham vấn đẩy mạnh phát triển không gian sáng tạo Hà Nội

Thứ ba, 3/10/2023 | 11:02 GMT+7
Ngày 2/10, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Chương trình Định cư con người Liên Hợp Quốc (UN-HABITAT) tổ chức Hội thảo tham vấn về Mạng lưới không gian sáng tạo Hà Nội.

Theo thông tin tại hội thảo, Hà Nội là nơi tập trung nguồn lực sáng tạo, với số lượng không gian văn hóa sáng tạo lớn nhất đất nước. Đây là những ưu thế to lớn để Hà Nội kết nối cộng đồng sáng tạo, lan truyền cảm hứng sáng tạo, cũng như làm giàu bản sắc, sức hấp dẫn cho đô thị trên nền các giá trị truyền thống. Để khai thác tối đa thế mạnh trong thiết kế sáng tạo, góp phần vào mục tiêu phát triển cân bằng và bền vững, Hà Nội đã ghi danh vào Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, đến nay đã hiện thực hóa 6 cam kết với Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, trong đó có xây dựng và hỗ trợ các không gian sáng tạo.

Quang cảnh hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng cho biết, sự kiện nhằm giới thiệu tầm nhìn Mạng lưới các không gian sáng tạo tại Hà Nội, là cơ sở để đánh giá, phân loại không gian sáng tạo trên địa bàn từ lĩnh vực, loại hình… đến đơn vị, mục tiêu hình thành, phát triển mô hình. Đồng thời cũng là dịp để tham vấn ý kiến chuyên gia, tổ chức quốc tế, đại diện không gian, người thực hành sáng tạo, từ đó hoàn thiện Bộ tiêu chí phân loại, đánh giá không gian văn hóa sáng tạo Hà Nội; huy động sự tham gia hình thành Mạng lưới các không gian sáng tạo tại Hà Nội ngày càng hiệu quả vì mục tiêu phát triển ngành công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Với mục tiêu đó, các địa biểu tham gia hội thảo đã cùng thảo luận, đóng góp ý kiến, quan điểm để phát huy mạnh mẽ không gian sáng tạo Hà Nội. Theo ông Lê Quang Bình thuộc Nhóm cộng đồng Vì một Hà Nội đáng sống, cần có tiêu chí về khả năng “phủ sóng” của các không gian sáng tạo tới đa dạng đối tượng thụ hưởng; bổ sung tiêu chí về tính kết nối, hội tụ thế mạnh của các không gian trong khích lệ, nuôi dưỡng cảm hứng, tư duy sáng tạo phục vụ, làm lợi cho cộng đồng. Theo ông Vũ Thanh Tùng, Bảo tàng hồn đất việt Bát Tràng, cần bổ sung thêm tiêu chí về sự tương hỗ lẫn nhau từ kinh phí đến việc quảng bá dựa trên thế mạnh của từng không gian. Đồng thời phải có những cơ chế hỗ trợ cụ thể, thiết thực từ việc cấp phép hoạt động đến bảo trợ về kinh tế…

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nhấn mạnh, việc xây dựng Bộ tiêu chí phân loại, đánh giá không gian văn hóa sáng tạo Hà Nội là cơ sở để nhận diện không gian sáng tạo, từ đó kêu gọi các không gian tham gia hình thành, kết nối Mạng lưới không gian sáng tạo Hà Nội với Mạng lưới không gian sáng tạo của Việt Nam và trên toàn thế giới. Do đó, đề nghị các bên liên quan tiếp tục hỗ trợ thành phố bổ sung, hoàn thiện bộ tiêu chí trên cơ sở ý kiến đóng góp, tạo điều kiện tối đa cho không gian phát triển thuận lợi, giúp mang lại việc làm, hỗ trợ các ngành nghề sáng tạo phát triển, nâng cao nhận thức cộng đồng về hoạt động sáng tạo, cũng như vai trò ngành sáng tạo đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Bảo An (T/H)