Than Hà Lầm: 6 tháng đầu năm 2020 sản xuất trên 1,5 triệu tấn than nguyên khai

Thứ hai, 6/7/2020 | 14:23 GMT+7
Công ty CP than Hà Lầm mới đây đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác sản xuất kinh doanh (SXKD) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và khen thưởng các tập thể xuất sắc tiêu biểu 5 năm 2015 - 2020.

Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020, Công ty CP than Hà Lầm đã đề ra các giải pháp tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch. Kết quả 6 tháng đầu năm 2020, về cơ bản công ty đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu. Cụ thể: than nguyên khai sản xuất 1,542 triệu tấn, đạt 57,4% kế hoạch năm; trong đó: than hầm lò 1,316 triệu tấn, lộ thiên 226.000 tấn; đào lò chế biến sản xuất 4.752m, đạt 50% kế hoạch năm; than tiêu thụ hơn 1,310 triệu tấn, đạt 48,8% kế hoạch năm; thu nhập bình quân của người lao động ước đạt 14,417 triệu đồng/người/tháng.

Hội nghị sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Công ty CP than Hà Lầm

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, công ty đề ra một số chỉ tiêu về SXKD: than nguyên khai sản xuất 1,143 triệu tấn, cả năm 2,685 triệu tấn; mét lò chế biến sản xuất 4.788m, cả năm 9.500m; than tiêu thụ trên 1,375 triệu tấn, cả năm 2,868 triệu tấn; tiền lương bình quân 15,5 triệu đồng/người/tháng… 

Các tổ chức đoàn thể phối hợp với chuyên môn thực hiện hiệu quả phong trào thi đua lao động sản xuất, đảm bảo an toàn, vận động đoàn viên, công nhân lao động đảm bảo ngày công, đạt năng suất, chất lượng sản phẩm, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và các nhiệm vụ của tổ chức.

Tại hội nghị, công ty cũng đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước 5 năm 2015 - 2020. Theo đó, công ty đã thực hiện tốt các phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch SXKD; thi đua đạt năng suất dẫn đầu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam TKV; thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; thi đua thực hiện các mục tiêu, công trình trọng điểm… Trong 5 năm, Than Hà Lầm có 05 tổ khai thác than lò chợ và 06 tổ đào lò đạt năng suất khối lượng dẫn đầu TKV; có gần 1.000 sáng kiến trong sản xuất và quản lý; 12 cá nhân được tặng bằng “Lao động sáng tạo”… Qua đó, góp phần thúc đẩy sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD hàng năm. Bên cạnh đó, trong năm 2019, công ty khen thưởng 706 lượt cá nhân tiêu biểu và 116 lượt tập thể với số tiền gần 5 tỷ đồng…

Công ty CP than Hà Lầm khen thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong SXKD 6 tháng đầu năm 2020

Nhân dịp này, công ty tặng giấy khen và tiền thưởng cho 10 tập thể xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua 5 năm 2015 - 2020; khen thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong SXKD 6 tháng đầu năm 2020...

Anh Thư