Tháng 7/2022, TPHCM tiết kiệm 47,2 triệu kWh điện

Thứ ba, 16/8/2022 | 15:38 GMT+7
Theo báo cáo của Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC), trong tháng 7/2022, TPHCM thực hiện tiết kiệm điện đạt 47,2 triệu kWh, lũy kế 7 tháng đầu năm đạt 319,4 triệu kWh.

Cũng theo báo cáo, sản lượng điện nhận tháng 7 của EVNHCMC đạt 2.389,2 triệu kWh, tăng 22,48% so với cùng kỳ. Sản lượng điện thương phẩm đạt 2.290,2 triệu kWh, tăng 13,19% so với cùng kỳ.

Tổng công ty đang duy trì 1.032/1.032 phương án đóng kết mạch vòng trung thế (tương ứng 940/940 tuyến dây, chiếm tỷ lệ 100%); đã thực hiện 8.119 lượt thi công live-line. EVNHCMC duy trì vận hành hiệu quả 100% TBA 110kV theo mô hình không người trực/điều khiển từ xa, 100% lưới điện trung thế có chức năng mini SCADA và triển khai chức năng vận hành tự động cho 100% lưới điện trung thế công cộng.

Các chỉ số về độ tin cậy cung cấp điện lưới điện phân phối: chỉ số SAIFI (số lần mất điện bình quân) là 0,32 lần và SAIDI (thời gian mất điện bình quân) là 23 phút.

EVNHCMC đã hoàn thành và đưa vào vận hành Trung tâm Điều khiển dự phòng (site 2), phòng trực vận hành hiện đại tại các công ty điện lực.

Đến tháng 7/2022, tổng số khách hàng sử dụng điện trên địa bàn TPHCM đạt 2.701.511 khách hàng, tăng 0,09% khách hàng so với cuối năm 2021. Tổng công ty đã cung cấp 100% các loại hình dịch vụ trực tuyến cấp độ 4.

Nhân viên EVNHCMC hướng dẫn khách hàng theo dõi sản lượng điện sử dụng hàng ngày

Trong 7 tháng, Tổng công ty đã cấp điện cho mới cho 251 trạm chuyên dùng với thời gian giải quyết bình quân là 3,94 ngày. Trong đó, 137 trạm do ngành điện đầu tư và 114 trạm do khách hàng đầu tư.

Tỷ lệ khách hàng thanh toán điện tử (qua các hình thức: SMS & Mobile Banking; Internet Banking của ngân hàng; trích nợ tự động; ví điện tử; ATM/thẻ ngân hàng; ủy nhiệm thu – ủy nhiệm chi; thanh toán trực tuyến qua web CSKH) để thanh toán tiền điện đạt 99,65% về khách hàng và tương ứng 99,40% về tiền.

Tổng số khách hàng đăng ký sử dụng app EVNHCMC CSKH và quan tâm, theo dõi trang EVNHCMC trên Zalo là 1.903.296 khách hàng, đạt tỷ lệ 70,46% trên tổng số khách hàng.

Về các công tác trọng tâm trong tháng 8/2022, EVNHCMC sẽ đảm bảo cung cấp điện an toàn, đầy đủ, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Thành phố. Tiếp tục thực hiện các giải pháp duy trì tài chính lành mạnh, đảm bảo năng lực tài chính của Tổng công ty ngày càng vững mạnh, minh bạch.

Bên cạnh đó, EVNHCMC tiếp tục duy trì theo dõi tình hình ký kết hợp đồng mua bán điện điện tử; đôn đốc các công ty điện lực thực hiện nghiêm túc và đẩy nhanh tiến độ ký hợp đồng mua bán điện theo phương thức điện tử.

EVNHCMC cũng sẽ lập kế hoạch đảm bảo cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2023.

An Vinh