EVNNPC nỗ lực giảm sự cố và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện

Thứ ba, 16/8/2022 | 10:46 GMT+7
Ban chỉ đạo giảm sự cố và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện giai đoạn 2022 - 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vừa họp phiên quý II/2022.

Phiên họp nhằm đưa ra chỉ đạo, giám sát triển khai thực hiện chương trình giảm sự cố lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện giai đoạn năm 2022 - 2025 của Tổng công ty theo đúng đề án đã được phê duyệt. 

Tại phiên họp, các thành viên Ban chỉ đạo và tổ giúp việc đã báo cáo đánh giá kết quả triển khai các nội dung theo thông báo kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo quý I/2022. 

Cụ thể trong 3 tháng qua, các đơn vị phối hợp với Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc (NPSC), Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc (NPCETC) đẩy nhanh tiến độ bảo trì dựa trên tình trạng vận hành thiết bị (CBM) và thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị điện theo định kỳ (TBM); rà soát các máy biến áp (MBA) 110kV đang vận hành trên lưới điện, lập danh sách các MBA 110kV trong diện theo dõi đặc biệt để kịp thời thí nghiệm chuyên sâu, đề xuất thay thế những MBA 110kV có nguy cơ không đảm bảo tiêu chuẩn vận hành. Đến thời điểm hiện nay đã thay thế 2 MBA, thực hiện thăm khám, thí nghiệm chuyên sâu đối với 5 MBA, còn 5 MBA dự kiến cắt điện thực hiện thăm khám trong tháng 7 và tháng 8/2022. 

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng đã phối hợp với NPCETC để rà soát, chỉnh định lại bảo vệ rơ le các đường dây trung áp, đảm bảo hoạt động có chọn lọc, tin cậy. Đánh giá chất lượng đội ngũ nhân lực trong việc cài đặt, tính toán quản lý vận hành hệ thống rơle bảo về, đề xuất Tổng công ty, NPCETC đào tạo, hỗ trợ để đảm bảo đáp ứng công việc. Phối hợp NPSC đẩy nhanh thực hiện mô phỏng tính toán thông qua phần mềm EMTP để lập phương án giảm sự cố do sét phù hợp đối với các đường dây 110kV. Lập danh sách các điểm nguy cơ sự cố với từng khoảng cột trên đường dây 110kV, phối hợp với các ban chuyên môn xây dựng, đề xuất phương án đầu tư xây dựng đảm bảo tiêu chí N-1 đối với đường dây và TBA 110kV cho các khu vực phụ tải quan trọng và phụ tải cao, đảm bảo lưới điện vận hành linh hoạt.

Song song với đó, các đơn vị đã nhanh chóng kiện toàn tiểu Ban chỉ đạo giảm sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cấp công ty, xây dựng quy chế hoạt động, triển khai họp định kỳ hàng tháng và báo cáo về Tổng công ty nội dung liên quan. 

Công nhân Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Quảng Ninh xử lý khiếm khuyết đường dây 110kV

Phát biểu tại phiên họp, Phó Tổng giám đốc EVNNPC Vũ Anh Phương đánh giá cao nỗ lực, sự vào cuộc nghiêm túc của các đơn vị trong thời gian qua đã góp phần giảm sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho khách hàng trên địa bàn quản lý. 

Tuy nhiên, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ Tổng công ty đã đề ra, yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát các MBA và kịp thời xây dựng phương án xử lý đối với những thiết bị tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố, đẩy nhanh việc cải tạo khắc phục các đường dây cũ, giải quyết dứt điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện, xây dựng lại bản đồ sự cố hệ thống lưới điện trung thế, quản lý nghiêm vật tư thiết bị, quá trình đầu tư xây dựng và đặc biệt có cơ chế giám sát chéo. 

Tổng giám đốc EVNNPC Nguyễn Đức Thiện cho rằng, các đơn vị đã có nhiều bước tiến quan trọng trong việc giảm sự cố và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, nhờ đó các chỉ tiêu chung của Tổng công ty đã cải thiện hơn hẳn so với thời gian trước. 

Tuy nhiên vẫn còn bộc lộ một số tồn tại liên quan đến công tác quản lý, trách nhiệm và sự phối hợp giữa các bên liên quan vì vậy thời gian tới yêu cầu các đơn vị lưu ý tập trung vào các giải pháp quản lý, tăng cường đầu tư sửa chữa cải tạo lưới điện, đồng thời nâng cao ý thức, phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chung của EVNNPC.

Phương Anh