Tiếp tục rà soát một số vấn đề về Quy hoạch điện VIII

Thứ năm, 11/8/2022 | 15:37 GMT+7
Văn phòng Chính phủ mới đây có văn bản 238/TB-VPCP ngày 9/8/2022 thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp rà soát một số nội dung chuẩn bị cho cuộc họp Thường trực Chính phủ về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045 (Quy hoạch điện VIII).

Văn bản nêu: Ngày 7/8/2022, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp rà soát một số nội dung chuẩn bị cho cuộc họp Thường trực Chính phủ về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045 (Quy hoạch điện VIII).

Sau khi nghe đại diện Bộ Công Thương báo cáo tóm tắt về các nội dung Quy hoạch điện VIII và các nội dung báo cáo xin ý kiến Thường trực Chính phủ, ý kiến phát biểu của đại diện các Bộ, cơ quan tham dự họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã kết luận như sau:

Đánh giá cao Bộ Công Thương đã tập trung, chỉ đạo, hoàn thiện dự thảo Quy hoạch điện VIII cơ bản bám sát các chỉ đạo, kết luận của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ và đã trình Thủ tướng Chính phủ tại tờ trình số 2279/TTr-BCT ngày 29/4/2022 và bổ sung, làm rõ tại các công văn số 2751/BCT-ĐL ngày 20/5/2022, số 378/BCT-ĐL ngày 4/7/2022; trình Thường trực Chính phủ tại công văn số 4329/BCT-ĐL ngày 25/7/2022.

Bên cạnh đó, xây dựng Quy hoạch điện VIII với thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn tới năm 2050 thay cho tầm nhìn tới năm 2045 không ảnh hưởng tới kỳ quy hoạch 2021 - 2030 và bảo đảm tầm nhìn phù hợp với cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 đến năm 2050 đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

Ảnh minh họa

Việc tiếp tục quy hoạch điện mặt trời tới năm 2030 sẽ gây ảnh hưởng về hiệu quả kinh tế và an ninh năng lượng. Theo báo cáo của Bộ Công Thương, hiện nay có 24 dự án điện mặt trời đã và đang triển khai ở các mức độ khác nhau (có chủ trương đầu tư, cấp đất, mua sắm thiết bị, đã lắp đặt), nếu loại bỏ những dự án này sẽ gây thiệt hại cho doanh nghiệp và người dân khoảng 12.700 tỷ đồng và có rủi ro về mặt pháp lý. 

Do vậy, báo cáo Thường trực Chính phủ xem xét việc giữ lại quy hoạch điện mặt trời tới năm 2030 là 2.428,42 MW của 24 dự án nói trên. Bộ Công Thương cần phân tích chi tiết theo nhóm các dự án trên (có chủ trương đầu tư, cấp đất, mua sắm thiết bị, đã lắp đặt).

Phó Thủ tướng yêu cầu trong báo cáo, tờ trình của Bộ Công Thương cần so sánh Quy hoạch điện VIII trình Thường trực Chính phủ kỳ này với Quy hoạch điện VIII trình tháng 3/2021 với các nội dung tổng hợp quy hoạch nguồn, cơ cấu nguồn điện, phân bổ vùng miền về chi phí nguồn và lưới điện.

Tiến Đạt