Quy hoạch, xây dựng

Thanh Hóa đầu tư hơn 745 tỷ đồng trùng tu Thành nhà Hồ

Thứ sáu, 29/10/2021 | 15:00 GMT+7
HĐND tỉnh Thanh Hóa vừa thông qua dự án bảo tồn, phục hồi, tôn tạo một số hạng mục công trình thuộc khu vực thành nội của Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa với tổng vốn đầu tư 745,6 tỷ đồng.

Dự án sẽ do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa làm chủ đầu tư, triển khai trong giai đoạn 2022 - 2025.

Dự án bảo tồn, phục hồi, tôn tạo một số hạng mục công trình thuộc khu vực thành nội của di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ có tổng vốn đầu tư 745,6 tỷ đồng. Trong đó, có 300 tỷ đồng là ngân sách địa phương, còn lại là vốn trung ương và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Theo đó, các hạng mục công trình được phục dựng, tu bổ gồm: khu trưng bày điện khảo cổ Hoàng Nguyên với diện tích 9.000 m2; khôi phục 1.000 m hào thành phía Nam; tôn tạo vệ thành, đường Hoàng gia; chống thấm cổng Nam; phục hồi Đông Thái Miếu, Tây Thái Miếu; đường giao thông nội bộ; cây xanh cảnh quan, điện chiếu sáng và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.

Thanh Hóa đầu tư hơn 745 tỷ đồng trùng tu Thành nhà Hồ

Qua dự án này, tỉnh Thanh Hóa kỳ vọng sẽ góp phần đưa di sản Thành nhà Hồ trở thành điểm tham quan du lịch trọng điểm quốc gia và khu vực, góp phần phục vụ mục tiêu phát triển du lịch, kinh tế, xã hội địa phương.

Trước đó, ngày 25/11/2020, UBND tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định số 5049/QĐ-UBND phê duyệt dự án tu sửa cấp thiết tường thành đá Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ với tổng mức đầu tư hơn 14 tỷ đồng.

Công trình Thành nhà Hồ được xây dựng vào năm 1397, từng được coi là kinh đô, trung tâm văn hóa, chính trị, xã hội của nước Đại Ngu dưới triều nhà Hồ. Các nhà khoa học đã thực hiện nhiều cuộc khai quật và tìm thấy nhiều cứ liệu quý tại tòa thành đá đặc biệt này. Với những giá trị văn hóa lịch sử to lớn, năm 2011, Di sản Thành Nhà Hồ đã được tổ chức UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Thủy Quỳnh