Năng lượng mặt trời

Thanh Hóa đưa ra phương án xử lý dự án điện mặt trời tại huyện Ngọc Lặc

Thứ ba, 28/11/2023 | 15:43 GMT+7
Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành công văn số 17838/UBND-CN về việc không xem xét đề nghị của Công ty CP đầu tư thương mại và du lịch Hoàng Sơn về việc gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời tại xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa; Công ty CP đầu tư thương mại và du lịch Hoàng Sơn.

Trước đó, ngày 21/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chủ trì Hội nghị giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tỉnh để xem xét phương án xử lý đối với dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời tại xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc.

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời tại xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc của Công ty CP đầu tư thương mại và du lịch Hoàng Sơn (Công ty Hoàng Sơn) được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 25/1/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh; điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 7/1/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh. Đến nay, các quyết định trên của UBND tỉnh Thanh Hóa đã hết hiệu lực pháp lý.

Vào tháng 2/2021, Công ty Hoàng Sơn đã có văn bản cam kết về tiến độ thực hiện dự án: chuyển tiền để giải phóng mặt bằng vào quý II/2021; khởi công xây dựng trong quý III/2021 và hoàn thành xây dựng nhà máy để đóng điện trong quý IV/2022. Nếu quá tiến độ cam kết, công ty đồng ý với UBND tỉnh ra quyết định thu hồi dự án và công ty không được hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào khác...

Ảnh minh họa

Trên cơ sở cam kết của Công ty Hoàng Sơn, tháng 4/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý gia hạn thời gian (lần cuối) đến hết ngày 30/9/2021 để công ty hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời tại xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc.

Tuy nhiên, Công ty Hoàng Sơn không thực hiện đúng các cam kết. Cụ thể, Công ty Hoàng Sơn chưa chuyển tiền cho UBND huyện Ngọc Lặc để giải phóng mặt bằng vào quý II/2021; chưa khởi công xây dựng trong quý III/2021; chưa hoàn thành xây dựng nhà máy để đóng điện trong quý IV/2022.

Vì vậy, UBND tỉnh Thanh Hóa thống nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa về việc không xem xét đề nghị của Công ty CP đầu tư thương mại và du lịch Hoàng Sơn về việc gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời tại xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo việc các quyết định trước đây đã hết hiệu lực pháp lý và không được UBND tỉnh gia hạn đến nhà đầu tư, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND huyện Ngọc Lặc và các đơn vị liên quan được biết, không giải quyết các hồ sơ, thủ tục, công việc liên quan đến dự án nêu trên.

Dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời tại xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc có tổng vốn đầu tư hơn 2.600 tỷ đồng, công suất thiết kế là 90MW.

Tiến Đạt