Quy hoạch, xây dựng

Thanh Hóa lập quy hoạch khu dịch vụ du lịch và nhà ở tại Hoằng Hóa

Thứ năm, 6/1/2022 | 07:36 GMT+7
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản số 20784/UBND-CN về chủ trương lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dịch vụ du lịch và nhà ở Tây Nam núi Linh Trường, huyện Hoằng Hóa.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý với đề nghị của Sở Xây dựng, thống nhất chủ trương lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu dịch vụ du lịch và nhà ở Tây Nam núi Linh Trường (tên dự án Everland Park Hill Golf & Residences, huyện Hoằng Hóa sẽ được nghiên cứu thực hiện cho phù hợp với chức năng theo quy hoạch phân khu được duyệt) với quy mô ranh giới, diện tích như đề xuất (khoảng 452 ha). Tính chất chức năng khu vực nghiên cứu lập quy hoạch phân khu sẽ được cụ thể hóa phù hợp với định hướng quy hoạch xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa, quy hoạch chung đô thị Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa.

Thanh Hóa lập quy hoạch khu dịch vụ du lịch và nhà ở 452 ha tại Hoằng Hóa. (Ảnh minh họa)

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng giao UBND huyện Hoằng Hóa tổ chức lập quy hoạch phân khu nêu trên theo các quy định hiện hành của pháp luật và quyết định tiếp nhận kinh phí tài trợ lập quy hoạch của Công ty CP Everland Đông Sơn. Việc tiếp nhận kinh phí tài trợ lập quy hoạch thực hiện theo đúng hướng dẫn của Sở Tài chính tại văn bản số 1581/STC-HCNS ngày 29/3/2021 về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện tiếp nhận, sử dụng nguồn kinh phí tài trợ lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, UBND huyện Hoằng Hóa có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã Hoằng Yến kịp thời theo quy định, làm cơ sở để thực hiện các quy hoạch có liên quan; có trách nhiệm đưa việc sử dụng khu đất nêu trên vào kỳ quy hoạch sử dụng đất 2021 - 2030 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hạ Quyên