Quy hoạch, xây dựng

Thanh Hóa xem xét chấm dứt hoạt động khu công nghiệp Hoàng Long

Thứ hai, 18/4/2022 | 10:56 GMT+7
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn số 5080/UBND-THKH truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng, quản lý và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Hoàng Long.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được công văn số 702/BQLKKTNS&KCN-QLĐT ngày 10/3/2022 của Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp về việc báo cáo dự án đầu tư xây dựng, quản lý và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Hoàng Long do Công ty CP Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư.

Trên cơ sở đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 2048/SKHĐT-KTĐN ngày 4/4/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều chỉ đạo quan trọng có liên quan.

Cụ thể, đối với việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng, quản lý và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Hoàng Long do Công ty CP Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp chủ trì, làm việc với Công ty CP Tập đoàn FLC để thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án. Việc chấm dứt hoạt động dự án sẽ theo hướng nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt hoạt động dự án, làm cơ sở để triển khai các công việc tiếp theo theo quy định; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng giao Sở Xây dựng khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan, hoàn thiện phương án quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040; báo cáo UBND tỉnh xem xét theo quy định.

Thanh Hóa xem xét chấm dứt hoạt động khu công nghiệp Hoàng Long

Đối với đề nghị hướng dẫn các thủ tục để xử lý khoản kinh phí mà Tập đoàn FLC đã ứng cho công tác giải phóng mặt bằng (trong trường hợp chấm dứt dự án đầu tư xây dựng, quản lý và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Hoàng Long), Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan tham mưu văn bản của UBND tỉnh đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục để xử lý khoản kinh phí mà Tập đoàn FLC đã ứng cho công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo theo quy định.

Ngoài ra, đối với đề nghị tài trợ lập quy hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho rằng, việc lập quy hoạch phân khu thuộc quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa và nguồn kinh phí lập quy hoạch sẽ được xác định cụ thể sau khi quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trước đó vào tháng 9/2015, khu công nghiệp Hoàng Long được khởi công xây dựng. Dự án do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư với diện tích gần 287 ha và tổng vốn đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng. Dự án có vị trí thuộc các xã: Hoằng Anh, Hoằng Long và Hoằng Quang (TP Thanh Hóa); Hoằng Minh, Hoằng Đồng, Hoằng Thịnh (huyện Hoằng Hóa).

Hạ Quyên