Thành phố Bắc Giang thực hiện quyết tâm lên đô thị loại I

Thứ ba, 8/12/2020 | 10:28 GMT+7
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã đề ra nhiều mục tiêu quan trọng, trong đó tập trung mở rộng địa giới hành chính, định hướng phát triển thành phố theo tiêu chí đô thị loại I. Thực hiện quyết tâm này, ngay sau Đại hội, thành phố Bắc Giang đã có những giải pháp, kế hoạch cụ thể nhằm hiện thực hóa nhiều mục tiêu quan trọng.

Ông Nguyễn Văn Thạo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang

Ngoài chức năng là đô thị tỉnh lỵ, trung tâm chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội và khoa học kỹ thuật của tỉnh, thành phố Bắc Giang còn được quy hoạch phát triển là đô thị cửa ngõ, trung tâm phía Đông Bắc của vùng Thủ đô Hà Nội, có vị trí chiến lược quan trọng về an ninh quốc phòng; phát triển các ngành kinh tế chủ đạo như dịch vụ thương mại về xuất nhập khẩu, trung tâm tiếp vận - trung chuyển hàng hóa của vùng Thủ đô Hà Nội, dịch vụ cho sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, trung tâm du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các khu công nghiệp và xuất khẩu lao động phía Đông Bắc vùng Thủ đô Hà Nội.

Tập trung nâng cấp hạ tầng đô thị

Trong những năm qua, với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bắc Giang, thành phố Bắc Giang đã có những thay đổi căn bản về mọi mặt kinh tế - xã hội; quy mô, kết cấu hạ tầng đô thị…

Năm 2003, sau khi được công nhận là đô thị loại III, trên cơ sở Quy hoạch chung thị xã Bắc Giang năm 1999, thành phố Bắc Giang đã tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Bắc Giang giai đoạn 2005 - 2020, tầm nhìn đến năm 2050. Năm 2010, thành phố Bắc Giang được điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính theo Nghị quyết số 36/NQ-CP của Chính phủ. Trên cơ sở đó, năm 2013, thành phố đã hoàn thành lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, với quy mô diện tích quy hoạch khoảng 119,7km2.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 "Thực hiện mở rộng địa giới hành chính, nâng cấp thành phố Bắc Giang cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I" đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đề ra. Năm 2017, UBND tỉnh Bắc Giang ký quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Bắc Giang đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 với diện tích khoảng 143,9km2, tạo tiền đề cho việc mở rộng địa giới hành chính thành phố Bắc Giang và định hướng phát triển theo tiêu chí đô thị loại I.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, thành phố Bắc Giang đã tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đẩy mạnh đầu tư, cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng đô thị, từng bước hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng của thành phố, đồng thời tạo động lực cho phát triển mở rộng đô thị, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ và khai thác tiềm năng du lịch, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, nâng cao cảnh quan môi trường đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Trong đó, nhiều công trình lớn được ưu tiên nguồn vốn để đầu tư đồng bộ nhằm nâng cao các tiêu chí đô thị loại II, hướng tới tiêu chí đô thị loại I.

Đến nay, qua rà soát, tự đánh giá chấm điểm, thành phố Bắc Giang đã đạt 71,27/100 điểm tiêu chuẩn đô thị loại I, trong đó 30/59 chỉ tiêu đạt ngưỡng tiêu chuẩn cao...

Phát triển các khu đô thị xanh - thông minh

Ông Nguyễn Văn Thạo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang cho biết: Để hiện thực hóa quyết tâm xây dựng thành phố Bắc Giang đạt đô thị loại I trong tương lai, UBND thành phố Bắc Giang sẽ tập trung hoàn thiện chương trình phát triển đô thị thành phố đến năm 2035, đánh giá thực trạng đô thị đề ra các giải pháp hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt và nâng cao các tiêu chí đã đạt so với tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc tỉnh để lập kế hoạch phát triển đô thị hàng năm.

Tổ chức lập Đề án phát triển đô thị xanh – thông minh giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo để đề ra lộ trình cụ thể, các bước triển khai thực hiện. Tập trung ưu tiên đầu tư vào những dự án hạ tầng kỹ thuật khung, những dự án trọng điểm có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt là hệ thống giao thông mang tính chất liên vùng, liên khu vực, trục chính đô thị…

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống cho người dân, hướng đến xây dựng đô thị xanh – thông minh, bền vững, việc thu hút đầu tư xây dựng các khu đô thị thông minh, tòa nhà thông minh, khu đô thị xanh, sinh thái trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Bắc Giang lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đặt ra chỉ tiêu đến năm 2025, phấn đấu thu hút đầu tư 01 khu đô thị sinh thái hoặc 01 khu đô thị mới có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ ứng dụng công nghệ đô thị thông minh.

Để đạt được mục tiêu này, UBND thành phố Bắc Giang đưa ra nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, tích hợp yếu tố xanh - thông minh vào quy hoạch đô thị, từ đó làm cơ sở thu hút các nhà đầu tư quan tâm, triển khai thực hiện các dự án khu đô thị, tòa nhà thông minh, sinh thái.

Tăng cường kiểm soát, quản lý kiến trúc xanh - thông minh thông qua công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án. Đối với các công trình đầu tư công phải từng bước ứng dụng, áp dụng tiêu chuẩn thiết kế công trình xanh…

Ông Nguyễn Văn Thạo cũng cho rằng, để đạt được mục tiêu đưa thành phố Bắc Giang lên đô thị loại I trong tương lai, thành phố Bắc Giang sẽ phải nỗ lực, cố gắng rất nhiều nhằm đảm bảo các tiêu chí. Trong đó, tiêu chí về dân số đô thị đang là vấn đề nan giải, đây không chỉ là vấn đề với thành phố Bắc Giang mà còn là thực trạng chung của nhiều đô thị khác.

Thành phố Bắc Giang đang đổi mới mỗi ngày

Thành phố cũng xác định, tập trung phát triển kinh tế bền vững, ưu tiên phát triển thương mại – dịch vụ, gắn với du lịch. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, thu hút đầu tư, dành nguồn lực từ ngân sách nâng cấp hạ tầng dịch vụ; hỗ trợ nhà đầu tư sớm hình thành và phát triển dịch vụ Logistics, chợ đầu mối, xây dựng thành phố Bắc Giang thành trung tâm tiếp vận trung chuyển hàng hóa của vùng Thủ đô Hà Nội với cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn); đẩy nhanh thu hút đầu tư xây dựng hệ thống chợ, trung tâm thương mại, khách sạn gắn với phát triển thị trường bán lẻ, dịch vụ chất lượng cao; quy hoạch một số khu vực, thu hút đầu tư để phát triển kinh tế đêm…

Với quyết tâm, hành động cụ thể, tin tưởng trong tương lai gần, thành phố Bắc Giang sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội và hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Việc thực hiện "sứ mệnh” nâng cấp đô thị không chỉ góp phần đưa thành phố Bắc Giang trở thành đô thị cửa ngõ, trung tâm phía Đông Bắc của vùng Thủ đô Hà Nội, mà còn tạo tiền đề cho những làn sóng đầu tư mới vào địa phương đang có nhiều chuyển biến tích cực về mọi mặt kinh tế, văn hoá, chính trị, xã hội...

Theo Báo Xây dựng