Trong nước

Thu hút đầu tư nước ngoài 2 tháng đầu năm tăng 38,6% so với cùng kỳ 2023

Thứ tư, 28/2/2024 | 08:00 GMT+7
Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ kế hoạch và Đầu tư), 2 tháng đầu năm 2024, nước ta thu hút 4,29 tỷ USD vốn FDI, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tính từ đầu năm nay đến ngày 20/2/2024, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) đạt hơn 4,29 tỷ USD, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm 2023. Vốn thực hiện giải ngân của dự án đầu tư nước ngoài đạt khoảng 2,8 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Kim ngạch xuất khẩu của khu vực FDI cũng tăng mạnh trong tháng 2 tháng đầu năm 2024. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu kể cả dầu thô ước đạt hơn 48,87 tỷ USD, tăng 29,8% so với cùng kỳ, chiếm 72,9% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 48,57 tỷ USD, tăng 30,1% so với cùng kỳ, chiếm 72,5% kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Thu hút đầu tư nước ngoài 2 tháng đầu năm 2024 tăng 38,6% so với cùng kỳ 2023

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 16 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 2,54 tỷ USD, chiếm 59,1% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 16,8% so với cùng kỳ.

Đã có 48 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2024. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 2,08 tỷ USD, chiếm 48,5% tổng vốn đầu tư, gấp hơn 2,1 lần so với cùng kỳ 2023.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 38 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 2 tháng qua. Hà Nội dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 914,4 triệu USD, chiếm 21,3% tổng vốn đầu tư đăng ký và gấp 24,4 lần so với cùng kỳ.

Như vậy, tính lũy kế đến thời điểm trên, cả nước có 39.553 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 473,1 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt gần 300 tỷ USD, bằng 63,4% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đây là kết quả khá tích cực, nhất là xét trong bối cảnh hoạt động FDI toàn cầu vẫn tiếp tục trầm lắng trong vài năm gần đây.

Lan Anh