Trong nước

Tổ chức diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ nhật, 25/2/2024 | 14:44 GMT+7
Mới đây, Bộ Quốc phòng đã ban hành Chỉ thị số 69/CT-BQP về việc tổ chức lực lượng quân đội, dân quân tự vệ tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Chỉ thị nêu, tiểu ban diễu binh, diễu hành gồm 67 thành viên do Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (phụ trách huấn luyện) làm trưởng ban. Cơ quan giúp việc của tiểu ban diễu binh, diễu hành gồm: tham mưu huấn luyện; tham mưu tác chiến; chính trị; bảo đảm an ninh, an toàn; bảo đảm hậu cần; bảo đảm kỹ thuật; bảo đảm tài chính; thường trực tiểu ban diễu binh, diễu hành.

Đối với ban tổ chức của các đơn vị có lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành (giao cho các đơn vị ra quyết định thành lập), mỗi đầu mối đơn vị gồm 10 thành viên.

Về tổ chức lực lượng quân đội, dân quân tự vệ tham gia lễ kỷ niệm sẽ bao gồm: lực lượng pháo lễ; không quân bay chào mừng; diễu binh, diễu hành; lực lượng đứng trên sân; lực lượng phục vụ, bảo đảm.

Ảnh minh họa

Theo đó, các đơn vị cần đảm bảo việc tổ chức huấn luyện diễu binh, diễu hành; bảo đảm chọn người; bảo đảm quân trang, quân y; bảo đảm vũ khí, trang bị; bảo đảm chế độ; an ninh, an toàn...

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ thị cho các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, đúng mục đích, yêu cầu đã xác định. Bộ trưởng yêu cầu ban tổ chức Bộ Quốc phòng; tiểu ban diễu binh, diễu hành kiểm tra công tác chuẩn bị và huấn luyện diễu binh của các đơn vị trong tháng 2 và tháng 3/2024. Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu - cơ quan thường trực có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể.

Trước đó, ngày 23/2, Quân khu 1 đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai và giao nhiệm vụ cho lớp huấn luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). 

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu biểu dương tinh thần hăng say, vượt khó của các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ luyện tập chuẩn bị cho Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; đồng thời yêu cầu các đồng chí tham gia diễu binh và lực lượng bảo đảm chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và các quy định của đơn vị, bảo đảm an toàn mọi mặt về con người, vũ khí, trang bị.

Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh nhấn mạnh, diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là nhiệm vụ rất quan trọng, hết sức vẻ vang, thể hiện niềm tự hào, khí thế hào hùng, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; sự lớn mạnh, trưởng thành của lực lượng vũ trang Quân khu 1; là nguồn cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ hăng hái vươn lên hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Lam An (T/H)