Năng lượng phát triển

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Thứ sáu, 22/4/2016 | 11:00 GMT+7
Sáng ngày (22/4), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng và lãnh đạo một số các Bộ, ngành trung ương đã làm việc với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN).

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của PVN trong thời gian qua, góp phần tích cực trong thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách Nhà nước. Thủ tướng tin tưởng với truyền thống vẻ vang và những kết quả quan trọng đã đạt được trong thời gian qua, PVN sẽ tiếp tục phát triển lớn mạnh hơn trong thời gian tới.

Thủ tướng yêu cầu PVN nghiên cứu một cách sâu sắc, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về  định hướng Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 với trọng tâm là: Tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí; công nghiệp khí; chế biến dầu khí; tồn trữ và phân phối các sản phẩm dầu khí; dịch vụ dầu khí, đặc biệt là dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ, ngành trung ương cùng với PVN rà soát lại các quy chế, quy định để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, quản trị doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đồng thời đề xuất các giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thủ tướng cũng lưu ý tập thể Đảng ủy, lãnh đạo tập đoàn, các đơn vị thành viên động viên cán bộ công nhân viên khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế, từ đó tiếp tục phát triển ổn định.

Nguồn: Cổng TTĐT Chính phủ