Thủ tướng chỉ đạo triển khai hàng loạt giải pháp nhằm bảo đảm cung ứng điện

Thứ năm, 17/8/2023 | 14:31 GMT+7
Thủ tướng Chính phủ ban hành Văn bản 745/TTg-CN ngày 15/8/2023 yêu cầu bảo đảm cung ứng điện các tháng cuối năm 2023 và năm 2024.

Văn bản gửi Bộ trưởng Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Chủ tịch HĐTV các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Văn bản nêu rõ: Bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân là một cân đối lớn của nền kinh tế và là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của ngành điện. Thủ tướng đã chỉ đạo bằng nhiều hình thức từ sớm, từ xa về việc đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, giao nhiệm vụ cụ thể đến các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và các địa phương trong cả nước thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm cung ứng điện từ cuối năm 2021.

Tuy nhiên, việc thực hiện cung ứng điện ở nước ta trong giai đoạn cuối mùa khô năm 2023 vừa qua đã gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ở khu vực miền Bắc; đã để xảy ra tình trạng thiếu điện cục bộ ở miền Bắc giai đoạn cuối tháng 5 đến 22/6/2023.

Để bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân các tháng cuối năm 2023 và năm 2024 và những năm tiếp theo, Thủ tướng giao Bộ Công Thương chịu trách nhiệm chung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch; chỉ đạo vận hành ổn định và khắc phục nhanh các sự cố đối với các nguồn điện.

Theo đó, khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ, cơ quan có liên quan và các địa phương để hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, bảo đảm yêu cầu công khai, minh bạch, hiệu quả, khả thi, tối ưu tổng thể.

Bộ Công Thương cần nghiên cứu, hoàn thiện, khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái tự sản, tự tiêu cà cơ chế mua bán điện trực tiếp

Thủ tướng cũng giao Bộ Công Thương phối hợp cùng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tập trung chỉ đạo, lãnh đạo triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, đầu tư xây dựng dự án đường dây truyền tải 500kV từ Quảng Trạch ra các tỉnh Bắc Bộ (đến Phố Nối), đảm bảo phải hoàn thành trong tháng 6/2024 để tăng cường năng lực truyền tải ra các tỉnh Bắc Bộ vào các tháng cao điểm nắng nóng năm 2024.

Đồng thời, Chính phủ giao Bộ Công Thương chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tiết kiệm điện tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo; hướng dẫn, khuyến khích, sáng tạo trong thực hiện công tác tiết kiệm điện đạt hiệu quả cao nhất.

Bộ Công Thương cũng được giao chủ trì nghiên cứu, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định kiểm soát chặt chẽ tiến độ các dự án nguồn và lưới điện, chế tài xử lý các dự án chậm tiến độ để bảo đảm cung ứng điện, giữ vững an ninh năng lượng, không để xảy ra thiếu điện do chậm tiến độ các dự án nguồn và lưới điện. Tập trung nghiên cứu, hoàn thiện, khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái tự sản, tự tiêu và cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA). Đối với cơ chế điện mặt trời áp mái tự sản, tự tiêu, Bộ Công Thương xem xét sự phù hợp về đối tượng áp dụng cho các cơ sở sản xuất,  kinh doanh thương mại theo ý kiến tham gia của các Bộ, cơ quan liên quan.

Khẩn trương báo cáo Thủ tướng trong tháng 8 năm 2023 về đề nghị xây dựng Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, trong đó có các quy định về cơ chế, chính sách mua bán điện (kể cả mua bán điện trực tiếp) đối với năng lượng tái tạo.

Tập trung xây dựng các cơ chế, chính sách trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, vận hành… của ngành điện theo cơ chế thị trường, đảm bảo phát triển bền vững, nâng cao tính cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả…

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương có hướng dẫn UBND thành phố Cần Thơ, EVN, PVN về chuyển chủ đầu tư các dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn III và Ô Môn IV theo quy định; hoàn thành trước ngày 20/8/2023.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo, giám sát EVN, TKV, PVN tăng cường phối hợp hiệu quả, tổ chức thực hiện tốt các hợp đồng mua bán điện, cung cấp than, cung cấp khí, tất cả vì mục tiêu chung, vì lợi ích quốc gia dân tộc; chịu trách nhiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc vận hành ổn định và khắc phục nhanh các sự cố (nếu có) đối với các nguồn điện của EVN, PVN và TKV.

Đức Dũng