Thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện

Thứ năm, 31/8/2023 | 20:12 GMT+7
Bộ Công Thương mới đây đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-BCT ngày 30/8/2023 về tăng cường công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện.

Từ đầu mùa mưa bão năm 2023 đến nay, thời tiết cực đoan đã và đang diễn ra ngày càng phức tạp, mưa lớn kéo dài gây tình trạng lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực như Lâm Đồng, Đắk Nông, Yên Bái, Hà Giang... Một số công trình thủy điện đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, phải dừng hoạt động để khắc phục sự cố.

Trước tình trạng trên, để đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các đơn nghiêm túc triển khai các nội dung sau:

Các chủ hồ chứa thủy điện nghiêm túc thực hiện quy trình vận hành hồ chứa thủy điện và quy trình vận hành liên hồ chứa đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức kiểm tra, đánh gia hạng mục của các hạng mục công trình như đập dâng, công trình xả lũ, cửa nhận nước, các bờ vai đập... các thiết bị cơ khí, thiết bị điện và thiết bị quan trắc chuyên dùng; khắc phục kịp thời các hư hỏng, khiểm khuyết (nếu có) để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.

Đồng thời tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng của các hạng mục công trình như: rà soát, bổ sung phương án ứng phó thiên tai cho công trình, hạ du đập và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp; tổ chức diễn tập theo phương án được duyệt, bảo đảm an toàn cho vùng hạ du trong mọi tình huống.

Chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm theo các phương án đã được phê duyệt để sẵn sàng phục vụ ứng phó với các tình huống thiên tại. Theo dõi chặt chẽ diễn biến khi tượng, thủy văn và phối hợp với các cơ quan có liên quan để vận hành hồ chứa theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du; chủ động áp dụng cách thức cảnh báo, thông báo đến nhân dân vùng hạ du khi vận hành phát điện và xả lũ.

Cung cấp đầy đủ, kịp thời số liệu, thông bảo về hồ chứa, vận hành hồ chửa cho các cơ quan chức năng theo đúng quy định. Thực hiện đầy đủ định về an toàn đập, hồ chứa thủy điện.

Các chủ hồ chứa thủy điện nghiêm túc thực hiện quy trình vận hành hồ chứa thủy điện và quy trình vận hành liên hồ chứa đã được cấp thẩm quyền phê duyệt

Tập đoàn Điện lực Việt Nam tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thuộc phạm vi quản lý tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại chỉ thị này.

Chỉ đạo các chủ hồ chứa thủy điện thuộc phạm vi quản lý chuẩn bị sẵn sàng và tập trung mọi nguồn lực để khắc phục kịp thời mọi sự cố xảy ra; xây dựng phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, phương án ứng phó thiên tai, phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện và tổ chức diễn tập cho các cán bộ, công nhân viên trong đơn vị theo phương án đã phê duyệt.

Phối hợp chặt chẽ với các cấp thẩm quyền trong công tác ứng phó thiên tai khi có yêu cầu.

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác chuẩn bị ứng phó thiên tai tại các công trình thủy điện thuộc địa bàn quản lý, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, các công trình thủy điện đang trong quá trình xây dựng.

Chỉ đạo giám sát vận hành an toàn đập, hồ chứa thủy điện, tham mưu UBND tỉnh, thành phố tuyệt đối không cho tích nước đối với các hồ chứa nước không đảm bảo an toàn; tăng cường lắp đặt hệ thống theo dõi, giám sát, cung cấp số liệu cho các đơn vị chức năng theo quy định, thông tin cảnh báo đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ.

Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, thành phố thực hiện thiết lập, quản lý hành lang thoát lũ của các hồ chứa và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn đập theo quy định của pháp luật. Yêu cầu các công trình đang xây dựng dừng mọi hoạt động thi công, di dời người và thiết bị về vị trí an toàn trước khi bão lũ xảy ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản.

Về các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thụy điển, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Chỉ đạo các đơn vị báo cáo về công tác vận hành hồ chứa thủy điện trong mùa mưa lũ. Kịp thời tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo các đơn vị tổ chức công tác ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Thực hiện tốt nhiệm vụ đầu mối triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Công Thương.

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo và Cục Điều tiết điện lực căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc triển khai các nội dung chỉ thị này.

Các đơn vị truyền thông thuộc Bộ đa dạng các hình thức truyền thông để kịp thời truyền tải thông tin diễn biến các đợt thiên tai, cũng như công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra tại các công trình thủy điện.

An Vinh