Trong nước

Tỉnh Khánh Hòa ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến

Thứ tư, 15/2/2023 | 10:34 GMT+7
Tỉnh Khánh Hòa sẽ ưu tiên các dự án có hàm lượng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa…

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023. Theo đó, tỉnh Khánh Hòa ưu tiên thu hút đầu tư các ngành kinh tế số, các ngành phát triển trên nền tảng công nghệ 4.0 như công nghiệp ICT, kỹ thuật số, kỹ thuật nano, công nghiệp sinh học, vật liệu mới, dược phẩm, sinh học, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ môi trường, năng lượng sạch.

Bên cạnh đó, Khánh Hòa ưu tiên các dự án có hàm lượng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, chuyển giao công nghệ tiên tiến, đảm bảo sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, tùy thuộc vào điều kiện phát triển của tỉnh, việc thu hút đầu tư các dự án mới phải đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng, tạo nguồn thu địa phương với trình độ công nghệ của dự án, sử dụng nguồn lực nội địa; kiên quyết không tiếp nhận các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, tiêu tốn năng lượng, có nguy cơ ô nhiễm môi trường…

Về đối tác, Khánh Hòa tập trung thu hút đầu tư từ các quốc gia có công nghệ cao, công nghệ nguồn, đứng đầu các chuỗi cung ứng; là thành viên cùng tham gia các Hiệp định FTA đa phương với Việt Nam như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Israel, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore… Đồng thời ưu tiên các tập đoàn đa quốc gia liên kết với doanh nghiệp trong nước hình thành và phát triển cụm liên kết ngành theo từng chuỗi giá trị.

Năng lượng sạch là một trong những lĩnh vực mà tỉnh Khánh Hòa ưu tiên thu hút đầu tư

Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 của tỉnh Khánh Hòa sẽ thực hiện 8 hoạt động trọng tâm: nghiên cứu tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư; xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; xây dựng danh mục dự án thu hút đầu tư; xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư; xây dựng hình ảnh, tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư; đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư; hỗ trợ, hướng dẫn, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư; hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư. 

Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động của chương trình là hơn 2,7 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối, chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai hiệu quả Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023. Sau khi quy hoạch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, điều chỉnh quy hoạch chung khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050... được phê duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2023 (dự kiến tổ chức vào tháng 4/2023) cũng như tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ các nhà đầu tư, các tập đoàn lớn đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh Khánh Hòa; phổ biến, tuyên truyền nội dung, hướng dẫn trình tự thực hiện dự án đầu tư không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh; rà soát, cập nhật danh mục dự án kêu gọi đầu tư phù hợp với điều kiện mới, đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành và địa phương…

Nhã Quyên